โครงการเด็กและเยาวชน

น้ำสะอาดและปรับปรุงโรงเรียนแม่ระเมิง จ.ตาก

ครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ชวนคนใจดีช่วยกันสร้างแท้งค์น้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนแม่ระเมิง เพื่อให้น้องมีน้ำดื่มที่สะอาด และการเดินทางครั้งนี้เราจะขึ้นไปสอนหนังสือและมอบยาสามัญให้ชาวบ้านพร้อมกันไปด้วย

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

47,720 บาท

เป้าหมาย

47,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 70

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก

30 มกราคม 2019

โครงการโดยกลุ่มเพื่อนดอยพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายครูอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ขาดแคลน ที่โรงเรียนแม่ระเมิง สาขาแม่ระเมิงโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 23-31 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่เกิดขึ้นทางการศึกษา สร้างแท็งค์น้ำ ปูกระเบื้องทาสีโรงเรียน มอบยาสามัญประจำบ้าน จัดหาทุน อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

รวมภาพกิจกรรม

 เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับเด็กๆ ก่อนไปทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรมการสร้างแท็งค์กักเก็บน้ำ

กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารเรียนอนุบาล ประถม และ โรงอาหาร 

กิจกรรมทาสีอาคารประถม 

กิจกรรมการสอน
- สอนการทำขนมไทยในวิชาการงานอาชีพ
- สอนการทำผ้ามัดย้อมในวิชาศิลปะ
- การให้ความรู้เรื่องสถานที่สำคัญของประเทศในวิชาทักษะชีวิต
- การให้ความรู้เรื่องแผนที่ประเทศไทยในวิชาความรู้รอบตัว


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- การดึงฝ้าย
- แลกเปลี่ยนการใช้ภาษาของชุมชนกระเหรี่ยงปกากะญอ
- การทอฝ้าย
- การตำข้าว


รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรมฝ่ายสวัสดิการ ทำอาหารและทานอาหารร่วมกับเด็กๆ

กิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของเด็กๆ ณ หมู่บ้าน ตอปล้าเด

กิจกรรมกีฬาสี
- กีฬาส่งต่อความเป็นห่วง
- กีฬาวิ่งเปรี้ยวกะลา
- กินวิบาก
- กีฬาเหยียบลูกโป่ง
- เก้าอี้ดนตรี


กิจกรรมรอบกองไฟ
- การแสดงจากเพื่อนพิการทางสายตา
- การแสดงรำราวกระทบไม้จากนักเรียนโรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร
- การแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร
- มอบรางวัลการแสดงให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร


กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแจกยาสามัญประจำบ้าน

กิจกรรมแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรม Big Cleaning Day

พวกเรากลุ่มค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
มาทำค่ายกัน ไปเป็นครูอาสาสอนน้องบนดอยกัน

ปณิธานหลักของกลุ่ม "เพื่อนดอยพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ที่อยากทำค่ายสอนหนังสือพร้อมส่งมอบทักษะการใช้ชีวิตให้น้องๆบนดอยที่อยู่ห่างไกล

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา EP.3  เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนพิการเพื่อเดินทางไปยังที่ห่างไกลเพื่อเป็นผู้ให้โดยมีเพื่อนปกติเป็นผู้สนับสนุน และร่วมกันทำ เนื่องจากน้อยโอกาสนักที่เพื่อนพิการจะมีโอกาสได้เป็นผู้ให้อย่างเต็มตัวในพื้นที่ ที่แม้แต่คนปกติ ก็ไม่ค่อยอยากไป ไปสร้าง ไปสอน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน


ปีนี้เราไปกันที่โรงเรียนสาขาแม่ระเมิงโกร 1 ใน โรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

โรงเรียนเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล มีครู 1 คน นักเรียน 33 คน ในระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึง ประถมสาม เด็กๆน่ารัก เก่งทุกอย่าง เช้าเที่ยงช่วยครูทำกับข้าวกินกันเอง เก็บกวาดสถานที่ ตั้งใจเรียน มารยาทดีมาก ขยันหมั่นเพียร

โรงเรียนแห่งนี้รถเดินทางไม่ถึง ยกเว้นมอเตอร์ไซค์ ส่วนใหญ่เดินด้วยทางเท้า ถ้าเป็นฤดูฝนต้องเดินประมาณ 3-6 กิโลเมตร


เป้าหมายที่สำคัญของการเดินทางครั้งนี้ มีสองด้าน คือ

ด้านการสร้าง

เราจะไปสร้างสิ่งที่ขาดแคลน  คือ แท้งค์น้ำ การปูกระเบื้องห้องเรียนเพื่อความสะอาดของโรงเรียน และทาสี

แท้งค์น้ำ -เพราะแม้บนดอยจะมีน้ำ แต่ในหน้าแล้งไร้ที่กักเก็บ ทุกคนก็แทบจะไม่มีน้ำดื่มน้ำกิน ดังนั้น เราจึงจะทำการสร้างแท้งค์เก็บน้ำปูนขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4เมตร สูง 2 เมตร เพื่อเก็บกักน้ำใช้โรงเรียนมีใว้ดื่ม และใช้สอย โดยสิ่งที่เราต้องการคือ ปูน 30 กระสอบ อิฐสำหรับทำแทงค์น้ำ และวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น (ถังปูน เกียง ที่ฉาบปูน)     

ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน  - ทำไมต้องปูกระเบื้อง เพราะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน เด็กเดินลุยดินโคลนมาเรียน ทำให้ห้องเรียนเลอะเทอะ พื้นปูนที่มีอยู่ทำความสะอาดค่อนข้างยาก หากเป็นพื้นกระเบื้องจะทำความสะอาดง่ายขึ้น

ทาสี -เราจะไปลงแรงกันทางสีโรงอาหาร  อาคารเรียน เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้ที่เสื่อมโทรมให้สวยงามมากขึ้น 


ด้านการสอน

เราจะเน้นหนักไปในเรื่องทักษะการใช้ชีวิต เช่น - การเอาตัวรอดในเมือง เรื่อง การขึ้นรถเมล์ การไม่ให้ถูกหลอกหากเจอแท็กซี่ - การเขียนจดหมาย ถึงครอบครัวหากต้องเดินทางไปเรียนไปทำงานในที่ห่างไกล - เรียนรู้แผนที่โลก รู้จักประเทศไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - การทำเสื้อมัดย้อม - การทำขนมลูกชุบ - การทำขนมบัวลอย - และการอ่านฉลาก สัญลักษณ์คำเตือน เช่นวัตถุไวไฟ อันตรายไฟดูด ฉลากยา เป็นต้น 

การลงชุมชน -แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้าน เนื่องจากพบว่าชาวบ้านหมู่บ้านแม่ระเมิงโกรยังขาดความรู้เรื่องยา และไม่ค่อยมียาในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น อนามัยก็ไกลจากหมู่บ้านประมาณ 13 กิโลเมตร และหลายครั้งที่เกิดอาการเจ็บป่วยก็ต้องทนรักษากันตามวิธีบ้าน ๆ สิ่งที่ต้องการ: กล่องยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้นจำนวน 120 ชุด  

ดังนั้น ด้วยเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ทางคณะทำงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ทุกคนที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างแท้งค์น้ำ มอบความรู้ที่จำเป็นแก่เด็กๆ มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้านบนดอยในหมู่บ้านแม่ระเมิงโกร ร่วมสมทบทุนกันได้ 

***สนใจบริจาคของเพิ่มเติมได้

อุปกรณ์ที่ต้องการ อาทิ อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ลํกตะกร้อ แผนที่ประเทศไทย หนังสือนิทาน สีไม้ เพิ่มเติมสามารถส่งมาบบริจาคได้ที่กลุ่มอิสระเพื่อนดอยพัฒนา ห้อง 107 หอพักเอเชี่ยนเกมส์C8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 99 หมู่18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือโทร 0830098196 ปอ***


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เตรียมสื่อการสอน และแนวทางที่จะไปเป็นครูอาสา

2. เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ระเมิง สาขาแม่ระเมิงโกร

3. สอนทักษะการใช้ชีวิตให้น้องๆบนดอย และแนะแนวการศึกษาให้น้องๆสนใจเรียนต่อ - Facebook : เพื่อนดอยพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประโยชน์ของโครงการ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบนดอย

2. น้องๆบนดอยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

3. น้องๆบนดอยมีทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้

สมาชิกภายในทีม

นายจิรายุส มะลิซึ่ง นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 4

นางสาวนัฐชยา เชี่ยวชาญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 4

นางสาวศิวพร สุกใส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 4

นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 3

นางสาวภรภัทร อำมาตย์มณี นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 3

ภาคี


ทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก

30 มกราคม 2019

โครงการโดยกลุ่มเพื่อนดอยพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายครูอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ขาดแคลน ที่โรงเรียนแม่ระเมิง สาขาแม่ระเมิงโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 23-31 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่เกิดขึ้นทางการศึกษา สร้างแท็งค์น้ำ ปูกระเบื้องทาสีโรงเรียน มอบยาสามัญประจำบ้าน จัดหาทุน อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

รวมภาพกิจกรรม

 เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับเด็กๆ ก่อนไปทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรมการสร้างแท็งค์กักเก็บน้ำ

กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารเรียนอนุบาล ประถม และ โรงอาหาร 

กิจกรรมทาสีอาคารประถม 

กิจกรรมการสอน
- สอนการทำขนมไทยในวิชาการงานอาชีพ
- สอนการทำผ้ามัดย้อมในวิชาศิลปะ
- การให้ความรู้เรื่องสถานที่สำคัญของประเทศในวิชาทักษะชีวิต
- การให้ความรู้เรื่องแผนที่ประเทศไทยในวิชาความรู้รอบตัว


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- การดึงฝ้าย
- แลกเปลี่ยนการใช้ภาษาของชุมชนกระเหรี่ยงปกากะญอ
- การทอฝ้าย
- การตำข้าว


รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรมฝ่ายสวัสดิการ ทำอาหารและทานอาหารร่วมกับเด็กๆ

กิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของเด็กๆ ณ หมู่บ้าน ตอปล้าเด

กิจกรรมกีฬาสี
- กีฬาส่งต่อความเป็นห่วง
- กีฬาวิ่งเปรี้ยวกะลา
- กินวิบาก
- กีฬาเหยียบลูกโป่ง
- เก้าอี้ดนตรี


กิจกรรมรอบกองไฟ
- การแสดงจากเพื่อนพิการทางสายตา
- การแสดงรำราวกระทบไม้จากนักเรียนโรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร
- การแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร
- มอบรางวัลการแสดงให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร


กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแจกยาสามัญประจำบ้าน

กิจกรรมแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรม Big Cleaning Day

พวกเรากลุ่มค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

แผนการใช้เงิน
รายการ
 จำนวนราคาต่อหน่วยรวม
1.ปูนสำหรับใช้ฉาบแทงค์น้ำและปูกระเบื้อง8015012,000
2.อิฐมวลเบาสำหรับทำแท้งค์2,2001635,200
รวม

47,200


ค่าใช้จ่ายร่วมค่าดำเนินการเทใจ  10%