โครงการสุขภาพ

ผลิตชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สมทบทุนค่าจัดพิมพ์ชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ (กาย-ใจ) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช กับ โครงการ Design for Health 2018 โดย Creative Citizen

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

120,626 บาท

เป้าหมาย

72,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 168%
จำนวนผู้บริจาค 125

สำเร็จแล้ว

มะเร็งเเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย

ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 1.1 แสนคนต่อปี 

ประเภทมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับ


ถึงเวลาแล้วเราต้องรู้ทันโรคนี้

จากการประสานงานกับสถานวิทยามะเร็งศิริราช (เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและวิธีป้องกันรักษาที่ได้ผลดีแก่ประชาชน และสนับสนุนให้มีการทำศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง) พบว่าปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และวิธีป้องกันรักษาที่ได้ผลดี (ได้รับการรับรองแล้วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง) จำนวนมาก

Creative Citizen จึงทำงานร่วมกับสถานวิทยามะเร็งศิริราช เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและประชาชนทั่วไป ให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการดูแลสุขภาพ (ร่างกายและจิตใจ) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง


ปีที่ผ่านมา Creative Citizen ได้จัดกิจกรรรม Design for Health 2018โดยเชิญชวนอาสาสมัคร Graphic Designer และ Creative Copywriter ร่วมออกแบบชุดความรู้สุขภาพ 11 หัวข้อ ประกอบด้วย

1. สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง14ชนิด

2. 8 ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

3. 10 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารต้านมะเร็ง

4. กินอะไรไม่ให้มะเร็งกลับมา

5. 4 เทคนิคฟิตพิชิตมะเร็ง

6. สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเคมีบำบัด

7. ข้อเท็จจริง และสาเหตุเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

8. ข้อเท็จจริง และสาเหตุเกี่ยวกับมะเร็งตับ

9. ข้อเท็จจริง และสาเหตุเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่

10. 5 ข้อห้ามที่ผู้ป่วยมะเร็ง และญาติต้องรู้

11. รับมือยังไง เมื่อรู้ว่าตัวเองหรือคนที่เรารักเป็นมะเร็ง

ทำให้เเกิดชุดความรู้ที่ สวยงาม และน่าสนใจ รวมถึงจัดพิมพ์เป็นชุดความรู้ 11 หัวข้อที่สามารถนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ โดยผลงานเหล่านี้ได้เผยแพร่ผ่าน https://www.facebook.com/CreativeCitizen/

ตัวอย่าง


อย่างไรก็ตาม ทางสถานวิทยามะเร็งศิริราช ยังมีการต้องการมอบชุดความรู้นี้ให้กับประชาชนที่เข้ามารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เพราะหลายคนยังเข้าไม่ถึงสื่ออินเตอร์เน็ต

Creative Citizen จึงอยากชวนทุกคนสมทบทุนจัดพิมพ์ชุดความรู้ 11 หัวจำนวน 37,500 ชุด เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช  


ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ในเรื่องการเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง รวมทั้งเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย และเยียวยาจิตใจ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  2. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การดูแลสุขภาพกาย-ใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในระหว่าง และหลังการรักษา
  3. ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นจิตอาสา รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง ในการใช้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากทุกภาคส่วน

วิธีการดำเนินงาน

  1. มกราคม 62 เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรม Design for Health 2018 (ออกแบบชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง)
  2. เปิดรับบริจาค ถึงมีนาคม 62 เพื่อจัดพิมพ์ชุดความรู้สุขภาพ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  3. มีนาคม 62 จัดพิมพ์ชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  4. มีนาคน 62 ส่งมอบชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง แก่สถานวิทยามะเร็งศิริราช เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

ทีมทำงาน


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (ชุด)บาท
จัดพิมพ์ชุดความรู้ ที่ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ (กาย-ใจ) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งชุดละ 1.92 บาท37,50072,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 7,200 บาท)