โครงการเด็กและเยาวชน

สร้างฝันน้องผ่าน “ตัวหนังสือ”

ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้น้องๆ ที่อยู่ในความดูแลบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องมีอนาคต

ระยะเวลาโครงการ 45 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

ยอดบริจาคขณะนี้

25,900 บาท

เป้าหมาย

15,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 173%
จำนวนผู้บริจาค 26

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ถึงมือน้อง ๆ บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

2 สิงหาคม 2018

จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งต้นเป้าหมายการรับบริจาคไว้ที่ 15,000 บาท และสามารถระดมทุนยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 25,900 บาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความยินดี และถือเป็นความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับบริจาคและสามารถซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนถึง 41 คน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำเสนอช่องทางเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้ทราบถึงความต้องการของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณอีกด้วย

ส่งมอบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง ๆ

รอยยิ้มของน้อง ๆ และพี่ ๆ นักศึกษา"น้อง ๆ และ พี่ ๆ กลุ่มนักศึกษาร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้"

ขอบคุณทุกท่านคร๊าบบ

นาย จิรทีปต์ บุญมาศ
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

"ขอบคุณทุกแรงใจที่ช่วยทำให้โครงการทะลุเป้าหมาย สำหรับงบประมาณที่ได้เพิ่มจะทำการจัดซื้อชุดนักเรียนให้น้องๆทั้ง 41 คนต่อไป โดยหากต้องการให้เด็กได้รับชุดทุกคน ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมราว 35,000  บาท"

บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1เมษายน 2558 บ้านที่ดูแลเด็กในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเด็กที่อยูในความดูแลราว 41 คน แบ่งออกเป็น ชาย 22 คน หญิง 19 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเด็กให้หลีกเลี่ยงจากวงจรยาเสพติด การค้ามนุษย์

เราอยากให้เด็กทุกคนที่เติบโตขึ้นเป็นคนดี และ มีคุณภาพต่อสังคม และ ประเทศชาติ มีภูมิคุ้มกันให้กันเด็ก สามารถดูแลตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราเชื่อว่า โอกาสทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนพึ่งจะได้รับ ทว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้ขาดแคลนงบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ


โดยเฉพาะหนังสือ อุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน  พวกเรานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเป็นตัวกลางในการร่วมรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องแต่งกาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น หนังสือ ดินสอ ยางลบ สมุด เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน รองเท้านักเรียน เป็นต้น ซึ่งทางบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณมีความต้องการเป็นจำนวนมาก และทุกคนยังสามารถร่วมบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้แก่บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ค้นหาสถานที่ในการบริจาคและติดต่อประสานงานกับบ้านใต้ร่มพระคุณรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. นำเงินที่ระดมทุนได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและชุดนักเรียน
 4. นำไปบริจาคยังบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้
 3. เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของประเทศ
 4. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใจบุญที่อยากสนับสนุนได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในครั้งนี้
 5. เพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการศึกษา

สมาชิกภายในทีม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • นางสาวณภัทร สมควร (Facebook : Gunny Bbearr )
 • นายรณชิต พืชศรี 
 • นายจิรทีปต์ บุญมาศ (Facebook : jirathep boonmas )
 • นายศิวัช คงทอง (Facebook : siwat maimie )
 • นายปราโมทย์ พลสังข์ (Facebook : Pramote Polsung )
 • นายธาดา กองช้าง (Facebook : tada kongxhang )

ภาคี

บ้านเด็กกำพร้าใต้ร่มพระคุณ
111 หมู่1 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180


องค์กรที่ร่วมบริจาค

ร่วมสนับสนุน 4,000 บาท

ส่งหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ถึงมือน้อง ๆ บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

2 สิงหาคม 2018

จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งต้นเป้าหมายการรับบริจาคไว้ที่ 15,000 บาท และสามารถระดมทุนยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 25,900 บาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความยินดี และถือเป็นความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับบริจาคและสามารถซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนถึง 41 คน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำเสนอช่องทางเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้ทราบถึงความต้องการของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณอีกด้วย

ส่งมอบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง ๆ

รอยยิ้มของน้อง ๆ และพี่ ๆ นักศึกษา"น้อง ๆ และ พี่ ๆ กลุ่มนักศึกษาร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้"

ขอบคุณทุกท่านคร๊าบบ

นาย จิรทีปต์ บุญมาศ
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน41 ชุด7,500
2. ค่าหนังสือเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 41 ชุด7,500
รวม
15,000

งบประมาณรวมค่าดำเนินการเทใจ 10 % แล้ว

หมายเหตุ หากระดมทุนได้เพิ่มจะทำการจัดซื้อชุดนักเรียนให้น้องๆต่อไป