โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

รถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการและผู้ป่วย

มาร่วมกันดัดแปลงซากรถเข็น Supermarket เก่าไม่ใช้งาน 50 คันนี้ให้เป็นรถเข็นสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุยากไร้กันเถอะ

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

196,095 บาท

เป้าหมาย

101,750 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 193%
จำนวนผู้บริจาค 54

สำเร็จแล้ว

หากเราสามารถชุบชีิวิต รถเข็น Supermarket เก่า ชำรุด ให้เป็นรถเข็นที่เกิดประโยชน์กับเพื่อนมมุษย์จะดีหรือไม่

กลุ่ม Cart Wheel Chair Donate เกิดแรงบันดาลใจที่จะชุบชีวิตซากรถเข็นขึ้นมานอีกครั้ง ด้วยการซื้อซากรถเข็นซุปเปอร์มาเก็ตจากเซียงกงหรือโกดัง มาดัดแปลง D.I.Y ให้เป็นรถเข็นเพื่อผู้พิการและผู้ป่วย

เราใชัวิธีออกแบบว่า ชิ้นส่วนไหนต้องใช้ อันไหนเป็นส่วนเกิน สามารถดัดแปลงได้หรือไม่ จากนั้นเราก็จะตัดเอาตระกร้าเล็กๆ ด้านหลังของรถ มาทำที่พักเท้า ดัดตัวขอบรถเข็นที่สูงไปให้พอดีสำหรับการนั่ง มีที่พักแขน ส่วนที่เป็นเหล็กแข็ง ไม่สะดวกสำหรับการนั่ง เราก็ให้จิตอาสามาช่วยกันขัดและลบมุมให้นั่งสบาย ปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้อาสาสมัครที่เก่งงานฝีมือก็มาช่วยกันเย็บเบาะหนังนั่ง พนักพิงและที่พักมือ เพื่อให้ผู้ป่วยนั่งสบายขึ้น

เทใจเคยระดมทุนเพื่อทำรถเข็น D.I.Y สำหรับผู้พิการมาแล้ว โดยครั้งแรกสามารถผลิตและส่งรถให้ผู้ป่วยได้ 69 คัน

ขณะที่เราทำรถเวอร์ชั่นแรกนั้น ทางทีมได้เก็บข้อมูลการใช้งานว่าเราจะพัฒนารถนี้อย่างไร

ตอนที่เราทำรถรุ่นแรกนั้น ทางทีมได้เก็บข้อมูลการใช้งานว่าเราจะปรับปรุงรถนี้อย่างไร ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลที่ใช้ปรับปรุงรถรุ่นที่ 2 คือ

1.ผู้ป่วยต้องการเข็นรถเอง และอยากให้รถนุ่มนวลขึ้น เราจึงปรับขนาดล้อหลังให้ใหญ่มากขึ้น และเปลี่ยนมาใช้ล้อยางชนิดเติมลม

2.เพิ่มศักยภาพรถเข็นให้เหมือนสุขาเคลื่อนที่ ทีมงานได้เจาะพื้นด้านล่างและใส่กระโถนพลาสติกเล็ก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปลดทุกข๋ได้ด้วย ข้อดีของรถเข็นแบบนี้ ผู้ดูแลสามารถอาบน้ำผู้ป่วยบนรถเข็นได้ สะดวกกว่าการอุ้มผู้ป่วยขึ้นลงในพื้นที่จำกัด

นายอภิชัย อินทัตสิงห์ ผู้ออกแบบ Cart Wheel Chair Donate บอกว่า “รถเข็น Supermarket ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่หนัก รับน้ำหนักได้ถึง 150 กก. มีความสมดุลไม่พลิกคว่ำง่ายๆ และใช้เหล็กที่เคลือบสารกาวาไนท์ จึงขึ้นสนิมยาก”


เราตั้งใจจะทำเพิ่มอีก 50 คัน เพื่อส่งมอบใช้ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้เฒ่า จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกันเถอะ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ผู้ป่วยที่ขัดสนจำนวนมากจะมีรถเข็นใช้ได้ เพราะต้นทุนถูก สามารถผลิตได้มาก
  2. เกิดกระบวนการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (re-use) จากซากรถเข็น supermarket อันเป็นการประหยัดทรัพยากร
  3. สามารถทำได้ง่าย จึงกระจายความรู้และการช่วยเหลือได้กว้างขวาง
  4. สามรถต่อยอดและพัฒนาการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พิการได้

สมาชิกภายในทีม

นายอภิชัย อินทัตสิงห์

นางสาวอธิศนันท์ อึ้งวิริยะสกุล

help the helper


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ค่าใช้จ่ายในการซื้อซากรถเข็นและอุปกรณ์เพื่อนำมาทำใหม่คันละ 1,850 บาท5092,500
2.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %
9,250
รวม
101,750