โครงการสุขภาพ

ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

90,750 บาท

เป้าหมาย

80,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 113%
จำนวนผู้บริจาค 125

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับเครื่องปั๊มนม

24 พฤษภาคม 2017

โครงการธนาคารเครื่องปั๊มนม ได้จัดซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จำนวน 8 เครื่อง เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมอธิบายวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับคุณแม่สมุดยืม-คืน เครื่องปั๊มนม


การใช้เครื่องปั๊มนมของคุณแม่ ทำให้คุณแม่ สามารถมีน้ำนมให้ลูกกินตลอด 6 เดือนคุณแม่บือเค และคุณลูก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้ำนมของแม่  คือการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด

ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ทว่าหลายครอบครัวไม่สามารถทำได้ เพราะติดขัดทั้งเรื่องการกลับไปทำงานหลังคลอด ไม่มีอุปกรณ์ปั้มนมระหว่างการทำงานทำให้สุดท้ายแม่หลายคนน้ำนมเหือดแห้งไป บ่อยครั้งที่เด็กทารกต้องทานนมผงหรือเลวร้ายที่สุดคือ นมข้นหวานผสมน้ำด้วยเหตุผลที่ว่า ครอบครัวยากจน แร้นแค้น เพียงแค่ปัจจัยที่ 4 ที่คนควรมี ยังมีไม่ครบ!!!

โดยเฉพาะหลายพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ประสบปัญหานี้เช่นกัน อย่างโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่ดูแลประชากรในพื้นที่กว่า 67,000คน มีประชากรมากกว่าครึ่งเป็นบุคคลไร้สัญชาติที่โรงพยาบาลพยายามช่วยเหลือด้านการรักษาโรคแต่ไม่มีงบประมาณใด ๆ ที่สนับสนุนได้ รวมถึงคลีนิคนมแม่สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่มีแม่จำนวนมากเข้ามาปรึกษาถึงวิธีการให้นมแม่ที่ถูกต้อง รวมถึงพยายามส่งเสริมให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างไรก็ดี เด็กทุกคนควรกินนมแม่ เพราะนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

จึงจัดทำโครงการ “เครื่องปั้มนมยืมคืน”ให้กับแม่ที่มาคลอดบุตร และให้แม่ทุกคนที่มีมาคลอดบุตรได้ใช้เครื่องดังกล่าวกระตุ้นน้ำนมให้ไหลออกมาให้ลูกได้กิน แต่เครื่องปั้มนมที่มีอยู่นั่นไม่เพียงพอเพราะมีเพียงแค่ 6 เครื่องเท่านั้น

เราจึงอยากชวนทุกท่านมาระดมเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำโครงการนี้ และจะบริจาคเครื่องปั้มนมมือสองที่ยังใช้งานได้เพื่อเข้าโครงการดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมีความต้องการประมาณ 10 เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในเบื้องต้น

สำหรับเครื่องปั้มนมมือสองที่ใช้การได้จะเป็นแบบไฟฟ้าหรือปั้มมือ หรือถุงเก็บน้ำนม สามารถบริจาคได้ที่
ห้อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคมนี้

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เด็กทารกได้กินนมแม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
  2. ให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงประโยชน์และคุณค่าของนมแม่
  3. สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีโครงการ “เครื่องปั้มนมยืมคืน” เพื่อความยั่งยืนในการทำงาน

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้อเครื่องปั้มนมจำนวน 5-10 เครื่องเพื่อใช้ในโครงการ
  2. รับบริจาคเครื่องปั้มนมมือสองที่ยังใช้งานได้เข้าสู่โครงการ
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหลที่ใช้การไม่ได้

สมาชิกภายในทีม

โรงพยาบาลอุ้มผาง

ภาคี

help the helper

แบ่งปันเครื่องปั๊มนมที่ได้รับบริจาคให้แก่โรงพยาบาลลำสนธิ

11 เมษายน 2017

นอกจากการเปิดระดมทุน ทางโครงการยังเปิดรับบริจาคเครื่องปั๊มนม เครื่องปั๊มนมที่ได้รับรับบริจาคทางโครงการจึงได้แบ่งปันไปยังโรงพยาบาลลำสนธิด้วย เมื่อทางโรงพยาบาลลำสนธิได้รับเครื่องปั๊มนมและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จึงได้ดำเนินกิจกรรมการให้ข้อมูลในเรื่อง “เครื่องปั๊มนม” แก่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล คุณแม่หลังคลอด และเจ้าหน้าที่ห้องฝากครรภ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

โรงพยาบาลลำสนธิได้ออกแบบวิธีการยืมเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.การให้ยืมใช้เครื่องปั๊มนมขณะพักอยู่ในโรงพยาบาลกับคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหา เช่น ลูกร้องกวนจนคุณแม่ไม่ได้พัก ลูกกินนมจากเต้าไม่เก่ง เต้านมคัดตึง เป็นต้น

2.การให้ยืมใช้เครื่องปั๊มนมเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน

                                         

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ

                                                                                                               

คุณกานดาวสี คุณแม่อายุ 17 ปี ท้องที่ 1เลี้ยงลูกเอง ไม่ได้ทำงานนอกบ้าน

“หนูมีปัญหาที่เต้านม ทำให้ลูกกินนมจากเต้าไม่ได้ ก็กังวลค่ะ อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง แต่คงจะไม่สำเร็จ จนทางคุณพยาบาลเอาที่ปั๊มนมมาให้ใช้ ช่วยปั๊มนมให้ลูกกินพอลูกกินอิ่มก็นอนหลับได้นานขึ้น หนูยืมเครื่องปั๊มนมไปใช้แค่อาทิตย์เดียวลูกก็กินนมจากเต้าได้แล้วค่ะ”


                                                                                                               

คุณจุฑามาศ คุณแม่อายุ 30 ปี ท้องที่ 1 ลาคลอดได้ 3 เดือน ทำงานต่างจังหวัด

“ท้องแรกค่ะ ต้องทำงานนอกบ้าน แต่อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง”


                                                                                                               

คุณชญานี คุณแม่อายุ 23 ปี ท้องที่ 2 ทำงานโรงงานไปเช้า เย็นกลับ

“หนูท้องที่ 2 ค่ะ คลอดแบบผ่าตัดทางหน้าท้อง ท้องที่แล้วให้ลูกกินนมแค่ 3 เดือนค่ะ พอท้องลูกคนนี้เลยมีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองให้นานที่สุด”“ขอขอบคุณโครงการดี ๆ ที่ช่วยให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ แม้ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม แต่เป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กๆ ของอำเภอลำสนธิมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้คุณแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูก มีความสุขในการได้เห็นพัฒนาการที่ดี ให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป”

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำสนธิ

โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับเครื่องปั๊มนม

24 พฤษภาคม 2017

โครงการธนาคารเครื่องปั๊มนม ได้จัดซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จำนวน 8 เครื่อง เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมอธิบายวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับคุณแม่สมุดยืม-คืน เครื่องปั๊มนม


การใช้เครื่องปั๊มนมของคุณแม่ ทำให้คุณแม่ สามารถมีน้ำนมให้ลูกกินตลอด 6 เดือนคุณแม่บือเค และคุณลูก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง


แผนการใช้เงิน

รายการ ราคารวม (บาท)
1.เครื่องปั้มนม 10 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 95,000
2.อะไหล่เพิ่มเติมและค่าซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องมือ1 และมือสอง 20,000
รวมทั้งหมด 120,000