โครงการอื่นๆ

Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

เพราะการมองไม่เห็น ไม่ควรเป็นข้อจำกัดให้คนๆหนึ่งไม่สามารถรับชมละครเวทีได้ ทองหล่อ อาร์ต สเปซ และ Blind Theatre Thailand ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรมผลิตละครเวทีเสียง 4 เรื่องเพื่อมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 9-10, 16-17 ธ.ค. 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทองหล่อ อาร์ต สเปซ BTS สถานี ทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

6,320 Baht

เป้าหมาย

24,970 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 25%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการ Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

13 ธันวาคม 2017

โครงการ: Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Thonglor Art Space / The Blind Theatre Thailand

มีขั้นตอนในการดำเนินโครงการดังนี้

 1. เตรียมคัดเลือกบทละคร
 2. ติดต่อเทใจ – เริ่มเปิดระดมทุน
 3. เปิดรับสมัครนักแสดงอาสาสมัคร
 4. คัดเลือกเสียงของผู้อาสาสมัคร และประกาศผลทางอีเมล์
 5. จัดวันอบรมนักแสดงพบผู้กำกับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
 6. นัดแนะ ส่งบทให้นักแสดง ฝึกซ้อมบท ก่อนอัดเสียงจริง
 7.  9-10 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 1
 8. 16-17 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 2
 9. ตัดต่อเสียง ทดสองคุณภาพคลิปเสียง
 10. แจกจ่าย ให้นักแสดงและผู้กำกับ
 11. ส่งมอบให้ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในเดือน มกราคม

ความประทับใจต่อผู้บริจาค

ทางโครงการขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึงเทใจด้วย ที่ได้มอบโอกาสให้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระดมทุนได้ถึงที่กำหนดไว้ แต่ทางเราก็ซาบซึ้งใจสำหรับทุกการสนับสนุนทั้งมากและน้อย และความปรารถนาดีจากเทใจที่อยากให้เราได้ถึงจำนวน ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของหลาย ๆ คน เช่น มีคนเสนอการประมูลภาพวาดเพื่อระดมทุน หรือ มีศิลปิน นักร้อง นักดนตรี มีความสนใจอยากมาช่วยระดมทุนด้วยความสามารถของตัวเอง กันมากมาย สำหรับครั้งนี้ทางเราประทับใจ และตั้งใจจะพัฒนาให้กิจกรรม รวมถึงระบบการระดมทุน และการกระจายข่าวให้ดีขึ้น

ขอบคุณครับ
ทีมงาน Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

Audio Theatre เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครมาร่วมกันอ่านบทละคร และสร้างสรรค์เป็นสื่อแนวละครวิทยุ เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางสายตา เพราะการมองไม่เห็น ไม่ควรเป็นข้อจำกัดให้คนคนหนึ่งไม่สามารถรับชมละครเวทีได้

แก่นของละครเวทีไม่ได้อยู่ที่ภาพของเวทีที่ใหญ่โต หรือเทคนิคที่ซับซ้อน หากแต่อยู่ที่ตัว “บท” ที่แม้เพียงการนั่งอ่านบท (play read) ของนักแสดง ก็สามารถถ่ายทอดภาพ เรื่องราว และอารมณ์ของตัวละคร ให้ผู้ฟังรู้สึกถึงอรรถรสร่วมไปได้

Audio Theatre Project จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสององค์กร เพื่อผลิตละครเวที ในรูปแบบ ละครเสียง (คล้ายละครวิทยุ) จำนวน 4 เรื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด 


โครงการนี้จะเปิดรับอาสาสมัครจำนวนไม่เกิน 40 ท่าน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ  10 ท่าน โดยแต่ละกลุ่มจะเข้าทำกิจกรรมที่ทองหล่อ อาร์ต สเปซ 2ตามวันที่กำหนดคือ

กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่  9 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

กิจกรรมในจะแบ่งเป็นครึ่งเช้า จะเป็นการ ice breaking & workshop ใช้เทคนิคการแสดงละครเวทีในการฝึกออกเสียง ใช้เสียง เพื่ออ่านบทละคร/ ทำความเข้าใจบทละคร/ ตีความตัวละคร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านละครเวทีและคนตาบอด จาก Blind Theatre Thailand (จะส่งบทให้ผู้สอน ผู้กำกับ และอาสาสมัครได้อ่านก่อนถึงวัน workshop)

ในช่วงบ่าย จะเป็นการฝึกซ้อมอ่านบทละครและอัดเสียงร่วมกัน และผลงานที่ตัดต่อและใส่เพลงประกอบสำเร็จแล้วจะได้รับการแจกจ่ายให้อาสาสมัครทุกท่าน และส่งมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

Audio Theatre ครั้งนี้จะเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปพัฒนาต่อให้ผลิตละครเวทีเสียงเรื่องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

***หมายเหตุ จำนวนคนอาจเปลี่ยนแปลงตามบทละครที่นำมาใช้***


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ตุลาคม: วางแผนการระดมทุน, เลือกบทละครในการอัด
พฤศจิกายน: กระจายข่าวกิจกรรม, กระจายข่าวการระดมทุน, ประกาศหาอาสาสมัคร
ธันวาคม: สรุปผลผู้ได้รับคัดเลือก, นัดแนะกับอาสาสมัคร, วันกิจกรรม, ตัดต่อผลงาน
มกราคม: มอบผลงานให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ต่อยอด และ วางแผนการจัดกิจกรรมในรอบถัดไป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thonglorartspace.com , www.facebook.com/thonglorartspace

ประโยชน์ของโครงการ

ประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา

 1. สามารถเข้าถึงผลงานศิลปะการแสดงได้มากขึ้นและเท่าเทียมกับผู้อื่นมากขึ้น
 2. มีทางเลือกใหม่ในการรับสื่อบันเทิง

ประโยชน์ต่ออาสาสมัคร

 1. ได้เพื่อนใหม่
 2. ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 3. ได้เรียนรู้การฝึกใช้เสียงและการแสดงจากผู้เชียวชาญ
 4. ได้ผลงานละครเสียงของตัวเอง


สมาชิกภายในทีม

 1. ชุติมา ตาตะนันทน์ (Chutima Tatanan) , ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ดำเนินโครงการ
  Email : c.tatanan@gmail.com, tel. 087-043-9342
 2. พิชยชัย แสงดี (Pichayachai Saengdee), ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ดำเนินโครงการ
  Email: pichayachai.s@gmail.com, tel. 089-579-2566
 3. กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (Kris Sanguanpiyapand), Blind Theatre Thailand, ผู้ก่อตั้ง
  Email: lkrissang@gmail.com, tel. 089-7866-955
 4. ฮามิช มัสอิ๊ด (Harmish Muszid), ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ประสานงานกับเทใจ
  Email: harmishmuszid@gmail.com, tel. 086-884-6254

ภาคี


ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการ Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

13 ธันวาคม 2017

โครงการ: Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Thonglor Art Space / The Blind Theatre Thailand

มีขั้นตอนในการดำเนินโครงการดังนี้

 1. เตรียมคัดเลือกบทละคร
 2. ติดต่อเทใจ – เริ่มเปิดระดมทุน
 3. เปิดรับสมัครนักแสดงอาสาสมัคร
 4. คัดเลือกเสียงของผู้อาสาสมัคร และประกาศผลทางอีเมล์
 5. จัดวันอบรมนักแสดงพบผู้กำกับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
 6. นัดแนะ ส่งบทให้นักแสดง ฝึกซ้อมบท ก่อนอัดเสียงจริง
 7.  9-10 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 1
 8. 16-17 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 2
 9. ตัดต่อเสียง ทดสองคุณภาพคลิปเสียง
 10. แจกจ่าย ให้นักแสดงและผู้กำกับ
 11. ส่งมอบให้ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในเดือน มกราคม

ความประทับใจต่อผู้บริจาค

ทางโครงการขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึงเทใจด้วย ที่ได้มอบโอกาสให้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระดมทุนได้ถึงที่กำหนดไว้ แต่ทางเราก็ซาบซึ้งใจสำหรับทุกการสนับสนุนทั้งมากและน้อย และความปรารถนาดีจากเทใจที่อยากให้เราได้ถึงจำนวน ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของหลาย ๆ คน เช่น มีคนเสนอการประมูลภาพวาดเพื่อระดมทุน หรือ มีศิลปิน นักร้อง นักดนตรี มีความสนใจอยากมาช่วยระดมทุนด้วยความสามารถของตัวเอง กันมากมาย สำหรับครั้งนี้ทางเราประทับใจ และตั้งใจจะพัฒนาให้กิจกรรม รวมถึงระบบการระดมทุน และการกระจายข่าวให้ดีขึ้น

ขอบคุณครับ
ทีมงาน Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนราคา(บาท)
1.ค่าตัวผู้ควบคุมเครื่องอัดและตัดต่อ1 คน5,000
2.อุปกรณ์อัดเสียง Audio Interface 1 ชุด9,000
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับอาสาสมัคร 4 วัน7,200
4.ค่าติดตั้งอุปกรณ์
1,000
5.ค่าจัดทำเอกสาร
500
6.ค่าดำเนินการเทใจ 10%
2,270
รวมทั้งสิ้น
24,970