โครงการอื่นๆ

Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

เพราะการมองไม่เห็น ไม่ควรเป็นข้อจำกัดให้คนๆหนึ่งไม่สามารถรับชมละครเวทีได้ ทองหล่อ อาร์ต สเปซ และ Blind Theatre Thailand ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรมผลิตละครเวทีเสียง 4 เรื่องเพื่อมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 9-10, 16-17 ธ.ค. 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทองหล่อ อาร์ต สเปซ BTS สถานี ทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

6,320 บาท

เป้าหมาย

24,970 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบหนังสือเสียงให้คนตาบอด

11 เมษายน 2018

จุดเริ่มต้นโครงการ

 Thong Lor Art Space และ The Blind Theatre Thailand เป็นสององค์กรที่มีความสนใจในศาสตร์ ละครเวที และเห็นคุณค่าของละครเวทีว่าเป็นสื่อที่สามารถสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมไปพร้อมๆ กับการ แทรกแนวคิด ประเด็นต่างๆ จึงต้องการให้คนตาบอดมีโอกาสเข้าถึง และสัมผัสละครเวทีเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะในที่สุดแล้ว การมองไม่เห็นไม่ควรเป็นข้อจำกัด ที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงละครเวทีได้ 

Audio Theatre for the blind จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสององค์กร เพื่อผลิตละครเวที ในรูปแบบ ละครเวทีเสียง (คล้ายละครวิทยุ) เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด


เป้าหมายของเรา คือ การใช้บทละครเวทีสร้างเป็นหนังสือเสียง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับประเภทหนังสือเสียง ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ เราจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากการผลิตหนังสือเสียงทั่วๆ ไป เปลี่ยนจากการต่างคนต่างอัดเสียง ให้มาเป็นการอ่านร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน และอาสาสมัครที่มาร่วมอ่านบทละครได้ฝึกทักษะการแสดงที่มีประโยชน์ต่อการออกเสียง การอ่านหนังสือเสียงให้ได้อรรถรสในโอกาสต่อไป


ผลผลิตจากโครงการ

ละครเวทีเสียง 4 เรื่อง (ความยาวเรื่องละประมาณ 30 นาที) ส่งมอบให้ทางห้องสมุดคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

โดยเมื่อช่วงเดือน ธันวาคม 2560:เราได้ จัด workshop ให้อาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือก 23 ท่าน ได้เข้าใจเกี่ยวกับบทละครและการแสดงเบื้องต้น / อัดเสียงจริงในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 และ 16-17 ธันวาคม 

มกราคม-มีนาคม 2561: ตัดต่อคลิปเสียง/ ตรวจความเรียบร้อย/ จัดทำ package ประกอบด้วยกล่องซีดีและภาพปก/ ส่งมอบให้ห้องสมุดคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

เราขอนำภาพมาฝากกัน

workshop เรียนรู้ศาสตร์ละครเวที


เริ่มอัดเสียงวันแรก

กลุ่มที่ 2 ก็มาช่วยกัน

พวกเราจริงจังกันมาก

หนังสือเสียง 4 เรื่องเสร็จแล้ว ดีใจมาก

ส่งมอบแล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับสิ่งนี้

ขอบคุณมาก

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

Audio Theatre เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครมาร่วมกันอ่านบทละคร และสร้างสรรค์เป็นสื่อแนวละครวิทยุ เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางสายตา เพราะการมองไม่เห็น ไม่ควรเป็นข้อจำกัดให้คนคนหนึ่งไม่สามารถรับชมละครเวทีได้

แก่นของละครเวทีไม่ได้อยู่ที่ภาพของเวทีที่ใหญ่โต หรือเทคนิคที่ซับซ้อน หากแต่อยู่ที่ตัว “บท” ที่แม้เพียงการนั่งอ่านบท (play read) ของนักแสดง ก็สามารถถ่ายทอดภาพ เรื่องราว และอารมณ์ของตัวละคร ให้ผู้ฟังรู้สึกถึงอรรถรสร่วมไปได้

Audio Theatre Project จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสององค์กร เพื่อผลิตละครเวที ในรูปแบบ ละครเสียง (คล้ายละครวิทยุ) จำนวน 4 เรื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด 


โครงการนี้จะเปิดรับอาสาสมัครจำนวนไม่เกิน 40 ท่าน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ  10 ท่าน โดยแต่ละกลุ่มจะเข้าทำกิจกรรมที่ทองหล่อ อาร์ต สเปซ 2ตามวันที่กำหนดคือ

กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่  9 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

กลุ่มที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

กิจกรรมในจะแบ่งเป็นครึ่งเช้า จะเป็นการ ice breaking & workshop ใช้เทคนิคการแสดงละครเวทีในการฝึกออกเสียง ใช้เสียง เพื่ออ่านบทละคร/ ทำความเข้าใจบทละคร/ ตีความตัวละคร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านละครเวทีและคนตาบอด จาก Blind Theatre Thailand (จะส่งบทให้ผู้สอน ผู้กำกับ และอาสาสมัครได้อ่านก่อนถึงวัน workshop)

ในช่วงบ่าย จะเป็นการฝึกซ้อมอ่านบทละครและอัดเสียงร่วมกัน และผลงานที่ตัดต่อและใส่เพลงประกอบสำเร็จแล้วจะได้รับการแจกจ่ายให้อาสาสมัครทุกท่าน และส่งมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

Audio Theatre ครั้งนี้จะเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปพัฒนาต่อให้ผลิตละครเวทีเสียงเรื่องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

***หมายเหตุ จำนวนคนอาจเปลี่ยนแปลงตามบทละครที่นำมาใช้***


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ตุลาคม: วางแผนการระดมทุน, เลือกบทละครในการอัด
พฤศจิกายน: กระจายข่าวกิจกรรม, กระจายข่าวการระดมทุน, ประกาศหาอาสาสมัคร
ธันวาคม: สรุปผลผู้ได้รับคัดเลือก, นัดแนะกับอาสาสมัคร, วันกิจกรรม, ตัดต่อผลงาน
มกราคม: มอบผลงานให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ต่อยอด และ วางแผนการจัดกิจกรรมในรอบถัดไป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thonglorartspace.com , www.facebook.com/thonglorartspace

ประโยชน์ของโครงการ

ประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา

 1. สามารถเข้าถึงผลงานศิลปะการแสดงได้มากขึ้นและเท่าเทียมกับผู้อื่นมากขึ้น
 2. มีทางเลือกใหม่ในการรับสื่อบันเทิง

ประโยชน์ต่ออาสาสมัคร

 1. ได้เพื่อนใหม่
 2. ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 3. ได้เรียนรู้การฝึกใช้เสียงและการแสดงจากผู้เชียวชาญ
 4. ได้ผลงานละครเสียงของตัวเอง


สมาชิกภายในทีม

 1. ชุติมา ตาตะนันทน์ (Chutima Tatanan) , ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ดำเนินโครงการ
  Email : c.tatanan@gmail.com, tel. 087-043-9342
 2. พิชยชัย แสงดี (Pichayachai Saengdee), ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ดำเนินโครงการ
  Email: pichayachai.s@gmail.com, tel. 089-579-2566
 3. กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (Kris Sanguanpiyapand), Blind Theatre Thailand, ผู้ก่อตั้ง
  Email: lkrissang@gmail.com, tel. 089-7866-955
 4. ฮามิช มัสอิ๊ด (Harmish Muszid), ทองหล่อ อาร์ต สเปซ, ผู้ประสานงานกับเทใจ
  Email: harmishmuszid@gmail.com, tel. 086-884-6254

ภาคี


ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการ Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

13 ธันวาคม 2017

โครงการ: Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Thonglor Art Space / The Blind Theatre Thailand

มีขั้นตอนในการดำเนินโครงการดังนี้

 1. เตรียมคัดเลือกบทละคร
 2. ติดต่อเทใจ – เริ่มเปิดระดมทุน
 3. เปิดรับสมัครนักแสดงอาสาสมัคร
 4. คัดเลือกเสียงของผู้อาสาสมัคร และประกาศผลทางอีเมล์
 5. จัดวันอบรมนักแสดงพบผู้กำกับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
 6. นัดแนะ ส่งบทให้นักแสดง ฝึกซ้อมบท ก่อนอัดเสียงจริง
 7.  9-10 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 1
 8. 16-17 ธันวาคม อัดเสียงจริง รอบที่ 2
 9. ตัดต่อเสียง ทดสองคุณภาพคลิปเสียง
 10. แจกจ่าย ให้นักแสดงและผู้กำกับ
 11. ส่งมอบให้ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในเดือน มกราคม

ความประทับใจต่อผู้บริจาค

ทางโครงการขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึงเทใจด้วย ที่ได้มอบโอกาสให้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระดมทุนได้ถึงที่กำหนดไว้ แต่ทางเราก็ซาบซึ้งใจสำหรับทุกการสนับสนุนทั้งมากและน้อย และความปรารถนาดีจากเทใจที่อยากให้เราได้ถึงจำนวน ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของหลาย ๆ คน เช่น มีคนเสนอการประมูลภาพวาดเพื่อระดมทุน หรือ มีศิลปิน นักร้อง นักดนตรี มีความสนใจอยากมาช่วยระดมทุนด้วยความสามารถของตัวเอง กันมากมาย สำหรับครั้งนี้ทางเราประทับใจ และตั้งใจจะพัฒนาให้กิจกรรม รวมถึงระบบการระดมทุน และการกระจายข่าวให้ดีขึ้น

ขอบคุณครับ
ทีมงาน Audio Theatre เพื่อคนตาบอด

ส่งมอบหนังสือเสียงให้คนตาบอด

11 เมษายน 2018

จุดเริ่มต้นโครงการ

 Thong Lor Art Space และ The Blind Theatre Thailand เป็นสององค์กรที่มีความสนใจในศาสตร์ ละครเวที และเห็นคุณค่าของละครเวทีว่าเป็นสื่อที่สามารถสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมไปพร้อมๆ กับการ แทรกแนวคิด ประเด็นต่างๆ จึงต้องการให้คนตาบอดมีโอกาสเข้าถึง และสัมผัสละครเวทีเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะในที่สุดแล้ว การมองไม่เห็นไม่ควรเป็นข้อจำกัด ที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงละครเวทีได้ 

Audio Theatre for the blind จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสององค์กร เพื่อผลิตละครเวที ในรูปแบบ ละครเวทีเสียง (คล้ายละครวิทยุ) เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด


เป้าหมายของเรา คือ การใช้บทละครเวทีสร้างเป็นหนังสือเสียง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับประเภทหนังสือเสียง ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ เราจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากการผลิตหนังสือเสียงทั่วๆ ไป เปลี่ยนจากการต่างคนต่างอัดเสียง ให้มาเป็นการอ่านร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน และอาสาสมัครที่มาร่วมอ่านบทละครได้ฝึกทักษะการแสดงที่มีประโยชน์ต่อการออกเสียง การอ่านหนังสือเสียงให้ได้อรรถรสในโอกาสต่อไป


ผลผลิตจากโครงการ

ละครเวทีเสียง 4 เรื่อง (ความยาวเรื่องละประมาณ 30 นาที) ส่งมอบให้ทางห้องสมุดคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

โดยเมื่อช่วงเดือน ธันวาคม 2560:เราได้ จัด workshop ให้อาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือก 23 ท่าน ได้เข้าใจเกี่ยวกับบทละครและการแสดงเบื้องต้น / อัดเสียงจริงในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 และ 16-17 ธันวาคม 

มกราคม-มีนาคม 2561: ตัดต่อคลิปเสียง/ ตรวจความเรียบร้อย/ จัดทำ package ประกอบด้วยกล่องซีดีและภาพปก/ ส่งมอบให้ห้องสมุดคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

เราขอนำภาพมาฝากกัน

workshop เรียนรู้ศาสตร์ละครเวที


เริ่มอัดเสียงวันแรก

กลุ่มที่ 2 ก็มาช่วยกัน

พวกเราจริงจังกันมาก

หนังสือเสียง 4 เรื่องเสร็จแล้ว ดีใจมาก

ส่งมอบแล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับสิ่งนี้

ขอบคุณมาก

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคา(บาท)
1.ค่าตัวผู้ควบคุมเครื่องอัดและตัดต่อ1 คน5,000
2.อุปกรณ์อัดเสียง Audio Interface 1 ชุด9,000
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับอาสาสมัคร 4 วัน7,200
4.ค่าติดตั้งอุปกรณ์
1,000
5.ค่าจัดทำเอกสาร
500
6.ค่าดำเนินการเทใจ 10%
2,270
รวมทั้งสิ้น
24,970