โครงการอื่นๆ

ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกผลักดันจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางให้แก่เด็กและผู้หญิง

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดสงขลา

ยอดบริจาคขณะนี้

3,000 บาท

เป้าหมาย

44,880 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
เหลืออีก 85 วัน จำนวนผู้บริจาค 5

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง – แข่งขันกับประเทศคู่ค้า เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะทำให้มี ความเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อมีการเปิด ACE การเดินทางเข้า-ออก ประเทศต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้น ปรากฏการณ์ขนคนเพื่อไปค้าแรงงานจึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ บางคนถูกเพื่อนๆ ชักชวน โดยมีค่าแรงเป็นแรงจูงใจ บางคนก็ถูกนายหน้าหลอกไปโดยบอกว่าให้ไปเป็นคนขายของหน้าร้านแต่เมื่อไปถึงก็อาจจะถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งแรงงานจำนวนมากไม่เคยรู้ชะตากรรมของตนเองเลยว่าปลายทางจะเป็นเช่นไร เพียงแค่หวังว่าจะได้ค่าแรงในราคาที่สูงเพื่อทำให้ชีวิตและครอบครัวของตนเองได้อยู่อย่างสุขสบาย

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีการเดินทางเข้าออกของแรงงานเป็นจำนวนมาก การไปประเทศมาเลเซียก็เพียงหวังแสวงหาเงินเพื่อมาพัฒนาคุณภาพของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพทำงาน มีการหลอกลวง มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในรูปแบบของการค้ามนุษย์กับเด็กและผู้หญิง การนำพาเข้าประเทศของกลุ่มมิจฉาชีพนั้นทำกันเป็นกระบวนการ เส้นทางในการเข้า-ออก มีหลากหลายช่องทาง ทั้งด่านที่เป็นสากลและช่องทางธรรมชาติ แรงงานส่วนใหญ่เข้าไปทำงานผิดกฎหมาย ทำให้แรงงานเหล่านี้ถูกจับกุมโดยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซียและถูกผลักดันกลับยังประเทศต้นทาง

โครงการ “ ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย ” ตระหนักถึงความสำคัญของการกลับบ้านอย่างปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณด่านสะเดาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงหรือแสวงผลประโยชน์ต่างๆในเด็กและผู้หญิง จึงจัดทำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยโครงการได้นำเงินระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางสำหรับเด็กและผู้หญิงที่ถูผลักดับกลับในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา


ประโยชน์ของโครงการ

1.เด็กและผู้หญิงเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
2.เด็กและผู้หญิงปลอดภัยจากการแสวงหาผลประโยชน์จากการล่อลวงทางเพศจากกลุ่มมิจฉาชีพ ณ.ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะเดา

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายจัดหางบประมาณ มูลนิธิพิทักษ์สตรี
1.นางสาวโซเฟีย เจะอาแว
e-mail : assfia_islam@hotmail.com
เบอร์โทร : 080-7051760
2.นางสาวนัศรีน ราชเดหวา
e-mail : missyou_reen@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-9611257
3.นางสาวฟาติน เจ๊ะมะสาแล
e-mail : fatin_se@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 080-1376432

มูลนิธิพิทักษ์สตรี
นางสาวอารีศรี โฆสาสี เจ้าหน้าที่ภาคสนามปกป้องคุ้มครองงานชายแดน
e-mail : kosasee.areesri@gmail.com
เบอร์โทร : 062-4929654

ภาคี

1.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0-7430-1107
2.มูลนิธิพิทักษ์สตรี สำนักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66(0) 22145157 โทรสาร +66(0) 22145159
มูลนิธิพิทักษ์สตรี สำนักงานหาดใหญ่
โทรศัพท์ 074-801851
อีเมล์ : Thailand@alianceantitrafi.org เว็บไซต์ : www.aatthai.org
Facebook : Alliance Anti – Trafic


แรงงานที่ถูกผลักดันกลับประเทศไทย


สถานกักกัน Pekan Nenas


สถานกักกัน Langkap,Ipoh

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการจำนวน (คน*ราคา)ราคา (บาท)
1.อาหารและเครื่องดื่ม 120 (120*40)4,800
2.ค่าเดินทาง120 (120*300)36,000
3.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
4,080
รวมเป็นเงิน
44,880 บาท

บริจาคให้
ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน