โครงการสุขภาพ

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้สวนสาธารณะ

บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้สวนสาธารณะ และอบรมเจ้าหน้าที่ในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดยหากเราระดมทุนได้เพิ่ม ทางโครงการจะจัดซื้อเครื่องตามจำนวนเงินที่ได้

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

493,300 บาท

เป้าหมาย

127,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 387%
จำนวนผู้บริจาค 61

สำเร็จแล้ว

คนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะบางคนมีปัญหาโรคหัวใจที่ไม่รู้ตัว
และหัวใจหยุดเต้นระหว่างที่ออกกำลังกาย เขาต้องการการกู้ชีพ
ด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงาน

เราอยากจะบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (เครื่อง AED) ที่จะช่วยเขาได้ ให้สวนสาธารณะพร้อมกับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสวนให้กู้ชีพขั้นต้นกับใช้เครื่องเป็น


เราอยากจะซื้อเครื่อง AED และจัดตั้งเครื่องในสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในกรณีที่มีคนหัวใจหยุดเต้นระหว่างการออกกำลังกาย เราจะฝึกสอนรปภ.และเจ้าหน้าที่ในสวนให้กู้ชีพขั้นต้นและใช้เครื่องเป็น ตัวเครื่องที่จะบริจาคเป็นเครื่องอัตโนมัติและใช้ได้ง่าย ความสำคัญในการกู้ชีพอยู่ที่ระยะเวลาที่หัวใจหยุดเต้นกับการกลับมาจากการกระตุกด้วยด้วยไฟฟ้า ระยะเวลานี้ยิ่งนานยิ่งโอกาสรอดน้อยลง หรือมีปัญหาทางสมองจากการขาดเลือดมากขึ้น ดังนั้นการมีเครื่องในสวนสาธารณะจะช่วยลดระยะเวลานี้น้อยลงและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของคนกลุ่มนี้สูงขึ้น

เครื่อง AED ที่เราขอรับบริจาคจะไปอยู่ที่ไหน...


เราจะตั้งในสวนสาธารณะที่ยินดีให้ตั้ง ซึ่ง ณ บัดนี้ได้รับความร่วมมือที่สวนเบญจกิติแล้ว และตกลงจะทำเป็นสถานที่แรก ส่วนสวนอื่นๆ ทางเราจะติดต่อไปตามที่มีงบ/เครื่องบริจาค

ใครจะช่วยเราติดตั้ง เครื่อง AED บ้าง

หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม (อาจารย์ นพ. ธนดล โรจนศานติกุล) มีประสบการณ์ตั้งเครื่องในหลายสถานที่ ส่วนใหญ่เป็นในตึกหรือในห้าง และมีสมาชิกหลายคนเคยสอนประชาชนเรื่องการกู้ชีพขั้นต้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร

 1. รวบรวมเงิน
 2. ซื้อเครื่อง AED
 3. นัดมอบและติดตั้งเครื่อง AED ให้กับสวนสาธารณะ และอบรมเจ้าหน้าที่ของสวนสาธารณะ
 4. ติดตามรูปที่ www.taejai.com

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ลดการเสียชีวิตของคนที่หัวใจหยุดเต้นในสวนสาธารณะ
 2. ลดการสมองเสื่อมของคนที่หัวใจหยุดเต้น จากที่ต้องปั้มหัวใจนานและเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

สมาชิกภายในทีม

 1. ผศ. นพ. มล. ทยา กิติยากร
  (อาจารย์แพทย์ภาคอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล)
 2. นพ.อิสระ อริยะชัยพานิชย์
  (นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สุรินทรื ช่วยราชการที่ราชวิยาลัยจุฬาภรณ์)
 3. นพ. เทวเดช อัศดามงคล
  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด)
 4. ผศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
  (อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย)
 5. พญ.ธิดานันท์ วณิชอนันตกุล
  (อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด)
 6. นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์
  (อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประธานองค์กรแพทย์สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์)
 7. อาจารย์ นพ. ธนดล โรจนศานติกุล
  (กรรมการองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หัวหน้าศูนย์กู้ชีพรพ.จุฬาลงกรณ์)
 8. พญ.ปิยะกานต์ ต้องประสิทธิ์
  (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)
 9. นพ. เอกราช อริยะชัยพานิชย์
  (อาจารย์แพทย์ หน่วยหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 10. นพ. สมิทธิ์ อารยะสกุล
  (แพทย์ประจำ life centre ศูนย์สุขภาพผิวพรรณ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท)
 11. พันเอก ธนกฤต นพคุณวิจัย
  (หัวหน้าแผนกทันตกรรม รพ.ค่ายธนะรัชต์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
 12. นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
  (ผอ.รพ.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร) 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า/ AED รวมกล่องติดตั้ง2116,000
ค่าดำเนินการของเทใจ 10%111,600
รวม
127,600

หมายเหตุ :

*10% ค่าดำเนินการของเทใจดอทคอม ประกอบด้วย  transaction cost, ค่าใช้จ่ายในการส่งใบเสร็จสำหรับผู้บริจาค*

**หากเราระดมทุนได้เพิ่ม ทางโครงการจะจัดซื้อเครื่องตามจำนวนเงินที่ได้**