โครงการศิลปวัฒนธรรม

สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

เด็กไร้สัญชาติถูกจำกัดสิทธิ์ในการออกนอกพื้นที่ แต่พวกเขาหมั่นฝึกซ้อมกายกรรม ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้ทุกคนได้ชม

ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – 20 กันยายน 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ศูนย์เชียงดาว 477 หมู่ 7 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

22,300 Baht

เป้าหมาย

74,162 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 30%
1 วัน จำนวนผู้บริจาค 21

ความคืบหน้าโครงการ

น้อง ๆ ฝึกซ้อมกายกรรม พร้อมออกแสดงในอำเภอเชียงดาว

7 กรกฎาคม 2017

การซ้อมละครเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม โดยพี่กอล์ฟ (หัวหน้าโครงการและผู้กำกับการแสดง)นัดหมายการซ้อมที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 4 โมง ถึง 5 โมงครึ่ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และทุกกิจกรรมเกิดจากการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ การหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการทำงานกลุ่ม โดยน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมสนใจที่จะพูดถึงปัญหาความไม่สามัคคีของคนในชุมชน


ในแต่ละชั่วโมงการซ้อมละคร น้องผู้เข้าร่วมทั้ง 6 คน จะได้เล่นเกมจากแบบฝึกหัดการแสดงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าสู่เนื้อหา โดยกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการละลายพฤติกรรมกลุ่มอีกด้วย จากนั้นก็จะเป็นการซ้อมละครในแต่ละฉาก ซึ่งการซ้อมละครจะใช้รูปแบบ Devising theater ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงทั้งหลายมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องราว เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้กำกับเป็นคอยให้คำปรึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้นักแสดงรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการแสดงตั้งแต่กระบวนการแรกจนสุดท้าย


น้อง ๆ ฝึกซ้อม เป็นประจำทุกสัปดาห์


การแสดงรอบปฐมนิเทศ 
โดยหลังจากการซ้อมมาเดือนกว่า ๆ พวกเราตัดสินใจทดลองเล่นละครเรื่อง “สัตว์ในนิทานที่หน้าไป” ในหมู่บ้านปางแดงนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้อง ๆ เพื่อให้พ่อแม่และญาติ ๆได้ดูผลงาน ทั้งยังนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการซ้อมครั้งต่อไป ก่อนที่จะเริ่มทัวร์แสดง 5 พื้นที่ในอำเภอเชียงดาว ซึ่งหลังจากการแสดงรอบทดลอง ผู้ชมต่างชื่นชมในผลงานและความสามารถของนักแสดงที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจ อีกทั้งประเด็นยังสอดคล้องกับภาวะปัญหาการทำงานพัฒนาในชุมชน


น้อง ๆ มุ่งมั่น และตั้งใจกันมาก ๆ

คนในหมู่บ้านมาชมการแสดงรอบปฐมนิเทศ พร้อมสานฝันให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด


ชุมชนชาติพันธุ์ดาระอัง หมู่บ้านปางแดงนอก ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เขตชายแดนของประเทศไทย เป็นชุมชนขนาดกลาง ประมาณ 85 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในเขตพื้นที่การเกษตร แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ถือครองที่ดินทำกิน หมู่บ้านและพื้นที่โดยรอบถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงในการกำหนดเฝ้าระวังยาเสพติด ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ เพียงเพราะ “ไร้สัญชาติ”


ในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) รวมตัวกันสร้างสรรค์ละครกายกรรม ถ่ายทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาและผลกระทบจากการถูกจำกัดสิทธิ์ แต่ด้วยข้อจำกัดมากมายที่กลายเป็นปัญหาและอุปสรรค ทำให้โครงการต่อเติมความฝันของพวกเขาในปีที่แล้วต้องถูกพับไปกลางคัน


ความไม่สำเร็จในปีที่แล้วทิ้งบทเรียนไว้มากมาย นักกายกรรมตัวเล็กๆ สิบกว่าชีวิตได้ร่วมกันเรียนรู้และรวมพลังกันแก้ไข หาหนทางฝ่าฟันอุปสรรค พวกเขาฝึกซ้อมต่อตัวกายกรรมด้วยกำลังกาย และต่อเติมความฝันให้สูงที่สุดเท่าที่กำลังใจจะไปถึง

“ถ้าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม เราทุกคนต้องร่วมมือกัน”  คำพูดของเด็ก ๆ การถูกจำกัดสิทธิทางสัญชาติไม่อาจจำกัดขอบเขตความสามารถ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ครอบครัว และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชาติพันธุ์ไร้สัญชาติใน 5 ชุมชนโดยรอบกว่า 250 ชีวิต


เป้าหมายหลัก:

 1. กลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดง จำนวน 10 คน (อายุ 10-12 ปี)
 2. เยาวชนชาติพันธุ์ไร้สัญชาติ จาก 5 ชุมชนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเยาวชนนักแสดงละครกายกรรมที่สามารถสื่อสารเรื่องราวปัญหาในชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติได้
 2. เพื่อสร้างกลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดงที่มีโครงสร้างที่เหมาะกับการจัดการกลุ่มด้วยตัวเอง
 3. เพื่อสร้างวิทยากรเยาวชนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านละครกายกรรม
 4. เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาจากยาเสพติด

เป้าหมาย

 1. สมาชิกกลุ่มกายกรรมได้นำเสนอวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนปัญหาของชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติ ผ่านการแสดงละครกายกรรมใน 5 ชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
 2. เกิดโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน เหมาะสมกับกลุ่มและพื้นที่ และสามารถส่งต่อสู่สมาชิกรุ่นใหม่ในอนาคตได้
 3. สมาชิกมีทักษะกายกรรมที่โดดเด่น 2 ประเภท และถ่ายทอดให้สมาชิกใหม่หรือผู้สนใจได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. เกิดแกนนำเยาวชนที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการรับมือกับปัญหายาเสพติด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เด็ก

 1. พัฒนาสุขภาวะทางกาย ใจ และสติปัญญา
 2. พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการละคร
 3. ค้นพบศักยภาพ มองเห็นคุณค่าของตัวเอง เกิดแนวคิดเชิงบวกในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถส่งต่อให้กับคนรอบข้างได้
ครอบครัว
 1. เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการภายในครอบครัว
 2. เห็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 3. มีแนวทางสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการทำงานรับจ้าง
ชุมชน
 1. มีพื้นที่ในการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของชาติพันธุ์ดาระอัง
 2. กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 3. เกิดทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community-based Tourism)

ผู้ชมกลุ่มชาติพันธุ์

 1. เกิดแรงบันดาลใจ มองเห็นคุณค่าในตัวเองจากการชมละคร
 2. เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติ

ผู้ดูแลโครงการ

นายธนุพล ยินดี
โทรศัพท์: 096-013-6978
Facebook : GolfThanupon Yindee
E-mail: golfthanupon@gmail.com 

ภาคี

 1. มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): ที่อยู่ 500 หมู่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนบ้านปางแดง: ที่อยู่ หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

น้อง ๆ ฝึกซ้อมกายกรรม พร้อมออกแสดงในอำเภอเชียงดาว

7 กรกฎาคม 2017

การซ้อมละครเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม โดยพี่กอล์ฟ (หัวหน้าโครงการและผู้กำกับการแสดง)นัดหมายการซ้อมที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 4 โมง ถึง 5 โมงครึ่ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และทุกกิจกรรมเกิดจากการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ การหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการทำงานกลุ่ม โดยน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมสนใจที่จะพูดถึงปัญหาความไม่สามัคคีของคนในชุมชน


ในแต่ละชั่วโมงการซ้อมละคร น้องผู้เข้าร่วมทั้ง 6 คน จะได้เล่นเกมจากแบบฝึกหัดการแสดงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าสู่เนื้อหา โดยกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการละลายพฤติกรรมกลุ่มอีกด้วย จากนั้นก็จะเป็นการซ้อมละครในแต่ละฉาก ซึ่งการซ้อมละครจะใช้รูปแบบ Devising theater ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงทั้งหลายมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องราว เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้กำกับเป็นคอยให้คำปรึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้นักแสดงรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการแสดงตั้งแต่กระบวนการแรกจนสุดท้าย


น้อง ๆ ฝึกซ้อม เป็นประจำทุกสัปดาห์


การแสดงรอบปฐมนิเทศ 
โดยหลังจากการซ้อมมาเดือนกว่า ๆ พวกเราตัดสินใจทดลองเล่นละครเรื่อง “สัตว์ในนิทานที่หน้าไป” ในหมู่บ้านปางแดงนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้อง ๆ เพื่อให้พ่อแม่และญาติ ๆได้ดูผลงาน ทั้งยังนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการซ้อมครั้งต่อไป ก่อนที่จะเริ่มทัวร์แสดง 5 พื้นที่ในอำเภอเชียงดาว ซึ่งหลังจากการแสดงรอบทดลอง ผู้ชมต่างชื่นชมในผลงานและความสามารถของนักแสดงที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจ อีกทั้งประเด็นยังสอดคล้องกับภาวะปัญหาการทำงานพัฒนาในชุมชน


น้อง ๆ มุ่งมั่น และตั้งใจกันมาก ๆ

คนในหมู่บ้านมาชมการแสดงรอบปฐมนิเทศ พร้อมสานฝันให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไป

แผนการใช้เงินบริจาค


ลำดับรายการจำนวนเงิน

1

หมวดการแสดง

 1. อุปกรณ์ละคร (เช่น Props, costume, make up)
 2. อุปกรณ์กายกรรม (เช่น ฮูลาฮูป พอย ลูกบอลจั๊กกะลิ่ง)
 3. เทคนิคแสงเสียง (เช่น ผลิตเพลงประกอบละคร อุปกรณ์ช่าง)

รวม

 

17,000 
2,000
4,000

23,000

2

หมวดสวัสดิการ

 1. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างระหว่างซ้อมการแสดง
 2. พาหนะ จากหมู่บ้านมาซ้อมการแสดงที่มูลนิธิฯ และทัวร์การแสดงใน 5 ชุมชน

รวม


20,020
8,400

28,420

3

หมวดการจัดการ

 1. ประสานงานกับครอบครัวและชุมชนปางแดงนอก โรงเรียน และ 5 ชุมชนที่จะทำการแสดง
 2. หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้กำกับ ผู้จัดการทีม และพี่เลี้ยง รวมทั้งหมด 1 คน ระยะเวลาทำงาน 4 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
 3. จัดเก็บข้อมูลและผลิตงานนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
 4. ธรรมเนียมการให้บริการ เว็บไซท์ เทใจ.คอม (10% ของงบประมาณที่เสนอ 67,420 บาท)

รวม


2,000
12,000
2,000
6,742

22,742

รวมทั้งสิ้น74,162

บริจาคให้
สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน