โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

ต่อลมหายใจให้เด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง A Breathe To Move

ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและมอเตอร์สำหรับรถเข็นไฟฟ้าให้เด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

696,090 บาท

เป้าหมาย

154,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 452%
จำนวนผู้บริจาค 795

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง F)E)N)D) ครั้งที่ 2

24 เมษายน 2018

สวัสดีค่ะท่านผู้บริจาคและผู้ติดตามโครงการทุกท่าน

ทางทีมงานและเทใจดอทคอมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการเรา ทางโครงการขอรายงานความคืบหน้าโครงการของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง F)E)N)D) มาให้ทุกท่านรับทราบความก้าวหน้าของเราดังนี้

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 1 ผู้ป่วยที่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาในการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการประเมินของแพทย์ และได้ทดลองรถเข็นไฟฟ้าครั้งแรกจำนวนทั้งหมด 4 คน โดยมีนักกายภาพบำบัดจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวมาช่วยปรับขนาด และส่วนประกอบต่างๆของรถเข็นไฟฟ้า เช่น เบาะรองนั่ง เบาะพิงหลัง ระยะของรีโมทบังคับ เป็นต้น โดยทำร่วมกับบริษัท In 9 Med ทำให้รถเข็นไฟฟ้ามีความเฉพาะเหมาะกับสรีระ การใช้ของผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ป่วยเป็นคนบังคับรถเข็นไฟฟ้าด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยนำกลับไปใช้เองจะสามารถควบคุมความเร็วของรถเข็นไฟฟ้าได้ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  


 •  จากนั้นวันที่ 20 เมษายน 2561 ทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 2 การทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 2 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 5 คน หลังจากที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้การใช้รถเข็นไฟฟ้าร่วมกัน รวมถึงรับการปรับคุณสมบัติของรถเข็นไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น เสริมถาดทำกิจกรรม ด้านข้างรถเข็นสามารถเปิดได้ เป็นต้น หลังจากนี้ประมาณ 2 เดือนทางบริษัท In 9 Med จะนำรถเข็นฯไปปรับเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ป่วยมากที่สุด

 • จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการ (updateล่าสุด : 23 เมษายน 2561) ปัจจุบันมีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาในการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการประเมินของแพทย์ทั้งหมดจำนวน 21 คน แบ่งเป็น

1.รถเข็นไฟฟ้า 16 คน ทดลองรถแล้ว 9 คน เหลือ 7 คน ยังไม่ได้ลอง

2.เครื่องช่วยยก 5 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • เมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและผ่านการประเมินของแพทย์แล้วนั้น สำหรับการดำเนินการในอนาคตของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือ การนัดผู้ป่วยมาลองรถเข็นไฟฟ้า เฉลี่ยนเดือนละ 3 - 5 คน อีกทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ของการเผชิญและต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงความรู้สึกที่ได้รับรถเข็นไฟฟ้า ซึ่งการแบ่งปันครั้งนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ เช่น เรียงความ วีดีโอ ภาพถ่าย เป็นต้น และจะเผยแพร่ในเฟสบุคของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (FEND) และเว็บไซต์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งอยู่ในขณะกำลังพัฒนา ประสบการณ์ของผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและครอบครัวจะเป็นทั้งแรงบันดาลใจ ข้อคิด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้กับผู้ป่วยด้วยกัน รวมถึงประชาชนทั่วไป
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

****  เนื่องจากตอนนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจร่วมช่วยเหลือน้องๆ เข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ยอดบริจาคเกินที่ตั้งเป้าในช่วงแรกไว้อย่างรวดเร็ว ทางมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ทางมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใคร่ขอเปิดรับบริจาคต่อไป เพราะยังมีน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในประเทศไทย อีกมากซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด

จากข้อมูลจากแพทย์ประจำหนึ่งในโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพก็มีจำนวนมากกว่า 200 รายแล้ว ยอดบริจาคที่เพิ่มขึ้นมาดังกล่าว ทางมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะได้กระจายความช่วยเหลือ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและมอร์เตอร์สำหรับรถเข็นไฟฟ้าไปยังผู้ป่วยรายอื่นๆ อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ***

สุดท้ายนี้ ทางมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเชื่อว่า ทุกแรงสนับสนุนจากทุกคนจะเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้น้องๆ ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาพร้อมร่างกายที่ขยับไม่ได้  
แต่สมองของคุณยังใช้งานได้เป็นปกติ คงเป็นความรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการ 
ความรู้สึกเหล่านี้ คือความรู้สึกของเด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เขาต้องเจอทั้งชีวิต”


ในประเทศไทยมีเด็กเล็กมากกว่า 1,000 รายที่ป่วยเป็น "โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง" เด็กเหล่านี้เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จนเติบโตดีในวัยเด็ก พูดได้ เดินได้ วิ่งได้ จนวันหนึ่งพวกเขาจะค่อย ๆ สูญเสียการควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐานของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อของพวกเขาจะเริ่มใช้งานไม่ได้ เริ่มจากกล้ามเนื้อขา แขน และกล้ามเนื้อหายใจ แม้เด็กที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะมีสมองที่ทำงานปกติ แต่การสื่อสารระหว่างสมองไปยังกล้ามเนื้อของพวกเขานั้นบกพร่อง ทำให้เดินไม่ได้ ขยับแขนได้น้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป
ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีพของเด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะมาช่วยให้น้อง สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ดูแล และยังช่วยต่อลมหายใจของพวกเขา อาทิ รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจ วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรอภาครัฐเข้ามาช่วย เหลือเท่านั้น แต่เราทุกคน ! สามารถช่วยกันผลักดันพลังการเคลื่อนไหวของน้อง ๆ เหล่านี้ได้มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแห่งประเทศไทย F)E)N)D) จึงอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันช่วยเหลือน้อง ๆ ด้วยการจัดซื้อ มอเตอร์ติดวีลแชร์, เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกใช้ที่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตน้อง ๆ ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดโครงการ A Breathe To Move เป่าทำนอง... ให้น้องเคลื่อนไหว เพื่อช่วยระดมทุนเงินบริจาคอีกช่องทางหนึ่ง โดยแคมเปญจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ได้แก่

1.คอนเสิร์ตบรรเลง เพลงการกุศล แบบเดี่ยวทรัมเป็ต โดย คุณเลิศเกียรติ จงจิรจิต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16 ธันวาคม 2560 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนะธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 16:00 น. จำหน่ายบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

2.กิจกรรมบนเว็บไซต์ “ครั้งแรกที่ชื่อของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นโน้ตดนตรีออกมาเป็นเพลงที่มีหนึ่งเดียวในโลก” และยังช่วยสร้างโอกาสการเคลื่อนไหวให้กับน้อง ๆ ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ด้วยการบริจาค ทุกเสียงเมโลดี้จากชื่อของคุณ! จะรวมเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ช่วยผลักดันน้อง ๆ ให้เคลื่อนไหวไปด้วยกันได้ที่ www.abreathetomove.comขั้นตอนการดำเนินโครงการ

6 ธันวาคม 2560

 • เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตบรรเลงเพลงการกุศล แบบเดี่ยวทรัมเป็ต โดย คุณเลิศเกียรติ จงจิรจิต ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนะธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 16:00 น.

14 ธันวาคม 2560

 • เริ่มทำการเผยแพร่แคมเปญเพื่อเชิญชวนคนทั่วไปเข้าแต่งเมโลดี้ที่ไม่ซ้ำใครจากชื่อของคุณ
 • เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่งเมโลดี้ไม่ซ้ำใคร ด้วยชื่อของตัวเอง ในเว็บไซต์

16 ธันวาคม 2560

 • คอนเสิร์ตบรรเลงเพลงการกุศล แบบเดี่ยวทรัมเป็ต โดย คุณเลิศเกียรติ จงจิรจิต ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนะธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจบแคมเปญ

 • เผยแพร่สรุปกิจกรรมทั้งหมดลงบนโซเชียลมีเดีย
 • รวบรวมเมโลดี้จากชื่อของทุกคนมา ให้เป็นเพลงที่มีคนร่วมแต่งเพื่อน้องๆ ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากที่สุดในโลก และเผยแพร่ในโลกออนไลน์ต่อไป

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ช่วยให้เด็กพิการจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างปลอดภัย
 2. ช่วยให้เด็กพิการจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการดูแลได้

สมาชิกภายในทีม

รณกร ทิชินบรรณกร (Ronnakorn Thishinbannakorn) รองประธานมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
email: designedpark@hotmail.com

อรณี แสนมณีชัย (Oranee Sanmaneechai) แพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
email: oranee141@hotmail.com

เลิศเกียรติ จงจิรจิต (Lertkiat Chongjirajitra) นักดนตรี 

ภาคี


มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
www.facebook.com/fendfoundation

ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ

16 กุมภาพันธ์ 2018

สวัสดีค่ะทุกท่าน

หลังจากกิจกรรม "A BREATH TO MOVE เป่าทำนองให้น้องเคลื่อนไหว" ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ในขณะนี้ทางคณะกรรมการฯของมูลนิธิมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ อาจารย์ด้านกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงการพูดคุยกับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือ

และในเร็วๆนี้ ทางมูลนิธิฯจะทำการคัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือต่อไป


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

ท่านสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ 

ได้ที่ https://taejai.com/th/d/abreathetomove

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังมี แคมเปญน่ารักๆ ให้ทุกคน "ร่วมแต่งเมโลดี้ที่ไม่ซ้ำใครด้วยชื่อของคุณเอง" เพราะการเล่นและแชร์จะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อน้อง ๆ 

http://www.abreathetomove.com/


#ABreatheToMove 

#เป่าทำนองให้น้องเคลื่อนไหว 

#FENDfoudation 

#แต่งเมโลดี้จากชื่อตัวเอง

ความคืบหน้าโครงการของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง F)E)N)D) ครั้งที่ 2

24 เมษายน 2018

สวัสดีค่ะท่านผู้บริจาคและผู้ติดตามโครงการทุกท่าน

ทางทีมงานและเทใจดอทคอมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการเรา ทางโครงการขอรายงานความคืบหน้าโครงการของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง F)E)N)D) มาให้ทุกท่านรับทราบความก้าวหน้าของเราดังนี้

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 1 ผู้ป่วยที่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาในการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการประเมินของแพทย์ และได้ทดลองรถเข็นไฟฟ้าครั้งแรกจำนวนทั้งหมด 4 คน โดยมีนักกายภาพบำบัดจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวมาช่วยปรับขนาด และส่วนประกอบต่างๆของรถเข็นไฟฟ้า เช่น เบาะรองนั่ง เบาะพิงหลัง ระยะของรีโมทบังคับ เป็นต้น โดยทำร่วมกับบริษัท In 9 Med ทำให้รถเข็นไฟฟ้ามีความเฉพาะเหมาะกับสรีระ การใช้ของผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ป่วยเป็นคนบังคับรถเข็นไฟฟ้าด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยนำกลับไปใช้เองจะสามารถควบคุมความเร็วของรถเข็นไฟฟ้าได้ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  


 •  จากนั้นวันที่ 20 เมษายน 2561 ทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 2 การทดลองใช้รถเข็นไฟฟ้าครั้งที่ 2 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 5 คน หลังจากที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้การใช้รถเข็นไฟฟ้าร่วมกัน รวมถึงรับการปรับคุณสมบัติของรถเข็นไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น เสริมถาดทำกิจกรรม ด้านข้างรถเข็นสามารถเปิดได้ เป็นต้น หลังจากนี้ประมาณ 2 เดือนทางบริษัท In 9 Med จะนำรถเข็นฯไปปรับเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ป่วยมากที่สุด

 • จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการ (updateล่าสุด : 23 เมษายน 2561) ปัจจุบันมีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาในการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากการประเมินของแพทย์ทั้งหมดจำนวน 21 คน แบ่งเป็น

1.รถเข็นไฟฟ้า 16 คน ทดลองรถแล้ว 9 คน เหลือ 7 คน ยังไม่ได้ลอง

2.เครื่องช่วยยก 5 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • เมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและผ่านการประเมินของแพทย์แล้วนั้น สำหรับการดำเนินการในอนาคตของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือ การนัดผู้ป่วยมาลองรถเข็นไฟฟ้า เฉลี่ยนเดือนละ 3 - 5 คน อีกทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ของการเผชิญและต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงความรู้สึกที่ได้รับรถเข็นไฟฟ้า ซึ่งการแบ่งปันครั้งนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ เช่น เรียงความ วีดีโอ ภาพถ่าย เป็นต้น และจะเผยแพร่ในเฟสบุคของมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (FEND) และเว็บไซต์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งอยู่ในขณะกำลังพัฒนา ประสบการณ์ของผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและครอบครัวจะเป็นทั้งแรงบันดาลใจ ข้อคิด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้กับผู้ป่วยด้วยกัน รวมถึงประชาชนทั่วไป

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1. มอเตอร์มาติดวีลแชร์ที่มีอยู่แล้ว เครื่องละ 30,000 บาท 260,000
2. เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกสำหรับใช้ที่บ้าน เครื่องละ 40,000 บาท280,000
3. ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
14,000
รวมเป็นเงิน
154,000