Projects

 • สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

  ระดุมทุนเพื่ออุปกรฌ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนาจำนวน 300 คน ให้มีอุปกรณ์พร้อมเรียนหนังสือ

  Target

  280,335 THB
  Progressing 5%
  94 days left Total Donors 44
 • ครัวรักษ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้ง 3 ภูมิภาคในประเทศไทย

  ครัวรักษ์อาหาร เป็นครัวชุมชนเพื่อชุมชนที่รับวัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากระบบตลาด แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ แทนที่จะถูกนำไปทิ้ง เรากลับนำมาปรุงสุกใหม่ แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำ ทั้งนี้ครัวรักษ์อาหารได้ให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางในชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 150 ชุมชนทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 600,000 คน ด้วยปริมาณมื้ออาหารจำนวนกว่า 1.6 ล้านมื้อ โดยโครงการครัวรักษ์อาหารในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ โดยจะมีประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 30,000 คนต่อเดือน และได้รับการสนับสนุนอาหารอย่างน้อย 1 มื้อตลอดโครงการ

  Target

  1,188,000 THB
  Progressing 3%
  79 days left Total Donors 41
 • สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิด

  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ได้ทำโครงการการเยี่ยมเยือนกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้รับเชื้อหรือผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการเป็นสะพานบุญ ส่งต่อความห่วงใยจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาด ผ้าอ้อม สิ่งของที่จำเป็น แก่กลุ่มคนเปราะบาง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ปันรอยยิ้มให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยขยายความช่วยเหลือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย

  Target

  396,000 THB
  Progressing 48%
  16 days left Total Donors 344
 • TaeJai Future Generation Fund

  TaeJai Future Generation Fund to support 4 main societal issues that affect Thai's future generation: (1) Nutrition, (2) Education, (3) Employment, and (4) Mental Health

  Target

  4,000,000 THB
  Progressing 5%
  94 days left Total Donors 27
 • รวมพลังสู้ไม่ถอย... สนับสนุนแพทย์จุฬาฯ สร้างแอนติบอดีต้านโควิด-19

  โครงการวิจัยยาแอนติบอดี สำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคนี้ในขณะที่สถานการณ์วัคซีนยังไม่แน่นอน ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกำลังคัดเลือกผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด-19 เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในเลือดต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 เพื่อส่งต่อพัฒนาแอนติบอดีให้สำเร็จ

  Target

  1,100,000 THB
  Progressing 36%
  94 days left Total Donors 284