กิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศและใช้ความรุนแรงในครอบครัวเดือน พ.ย.- ธ.ค. 65

จิตวิทยาบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 3 February 2023

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กในโครงการแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก

1. ทุกๆ วันเสาร์ เวลา 09.00 -16.00 น. เด็กอายุ 12-21 ปี จำนวน 4-6 คนต่ออาทิตย์ ได้รับการบำบัดรายชั่วโมงผ่านการเข้าพบนักจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาจะพูดกับเด็กในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านความสัมพันธ์ (ด้านการเรียน, การใช้ชีวิตในบ้านเด็ก) หลังจากนักจิตวิทยาได้พูดคุยกับเด็ก จะนำข้อมูลของเด็กๆ ทุกคนมาพูดคุย ปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้องกับเด็ก สร้างความเข้าใจในด้านต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อหาทางช่วยเด็กๆ

2. วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 08.00 -21.00 น. เด็กอายุ 12– 21 ปี จำนวน 22 คน ทำกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆต่างหอพัก และ 25 ธันวาคม 2565 08.00 -21.00 น. เด็กอายุ 12– 21 ปี จำนวน 22 คน ได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนโดยการจัดบูธเฟรนช์ฟรายส์ทอด เพื่อเสริมสร้างให้เด็กเข้าใจสังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของการให้

3. วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 และวันเสาร์ที่3 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เด็กอายุ 12-21 ปี จำนวน 22 คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้ธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เด็ก (ธรรมชาติบำบัด)

ภาพกิจกรรม


ภาพ: เป็นภาพที่เด็กได้รับการบำบัดรายชั่วโมงผ่านการเข้าพบนักจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาจะพูดกับเด็กในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านความสัมพันธ์ (ด้านการเรียน, การใช้ชีวิตในบ้านเด็ก) 


ภาพ: เป็นภาพที่เด็กๆ กำลังจัดเฟรนช์ฟรายส์เป็นชุดๆใส่แก้วกระดาษ เพื่อแจกให้ผู้คนในชุมชน 


ภาพ: ผู้มาร่วมกิจกรรมกำลังต่อแถวรับเฟรนช์ฟรายส์ที่เด็กได้จัดเตรียมไว้


ภาพ: เด็กๆ กำลังทำกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างหอพัก


ภาพ: เด็กๆ กำลังทำกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างหอพัก


ภาพ: กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้ธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เด็กสู่การเอาชนะใจตัวเองในการไปสู่เป้าหมาย (ธรรมชาติบำบัด) 

ความประทับใจของเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม


เจี๊ยะ 
“ส่วนตัวของผม ผมมีความสุขครับที่ได้ไปใช้เวลากับธรรมชาติ และได้ทำในสิ่งที่ชอบ มันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลาย ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ทำให้ลืมกับที่เครียดมาทั้งวันได้”


หึ 
“การได้ไปกีฬาสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆต่างหอพัก ทำให้ผมได้สร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักผู้อื่น และรู้สึกประทับใจที่เราเป็นกันเองไม่แบ่งแยกกัน และก็สนุก และได้ช่วยคุมดูแลน้องๆด้วยครับ”


ไหมเล่า
“รู้สึกประทับใจที่นักจิตวิทยารับฟังหนู ไม่ตัดสินหนูในทางที่ผิด และมันทำให้หนูได้เรียนรู้จักการไม่ตัดสินอะไรก่อนด้วย”

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลง
เด็กและเยาวชนในโครงการที่อาศัยในพื้นที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่ เด็กอายุ 12-21 ปี 22 คน
  • เด็กๆ 60 % มีความกระตือรือร้นในการตื่นนอน และมีความสดใส ยิ้มมากกว่าก่อน
  • หลังจากเด็กเข้าพบนักจิตวิทยา เด็กๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป บางคนที่ไม่เคยเข้าหาพี่เลี้ยง เริ่มเข้าหาพี่เลี้ยง เริ่มเปิดใจกับพี่เลี้ยง พูดคุยกับพี่เลี้ยง และเริ่มไว้ใจผู้อื่น
  • เด็กๆ บางคนที่ไม่ชอบการออกกำลังกาย เริ่มหันมาออกกำลังกาย และมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพสำหรับปี 2023
  • เด็กๆ มีวินัยในการใช้โทรศัพท์มากขึ้น มีการควบคุมตัวเองในการใช้สื่อออนไลน์ คืนโทรศัพท์ตรงเวลา ไม่แอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาห้ามเล่น