สรุปผลปิดโครงการส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

Clean Water for Rural School Children

เมื่อวันที่ 25 January 2022

    

    ผลลัพท์ของโครงการทำหมดทำให้ FOOD FOR GOOD ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานประกอบด้วย เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 • โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคม จ.กาฬสินุ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน

    การติดตั้งได้ดำเนินการตลอดทั้งปี เป็นผลทำให้เด็กได้รับประโยชน์ 1663 คน และชาวบ้าน 12 ชุมชน


    แนวทางการรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนนั้น โรงเรียนและชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาเครื่องกรองให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนของโรงเรียนและตัวแทนของชุมชน เนื่องจากทั้งเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนจะได้ใช้น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำนี้ร่วมกัน โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ ดังนี้

 • ล้างทำความสะอาดถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวล ทุก 1 เดือนในฤดูร้อนและฤดูหนาว และทุก 15 วันในฤดูฝน
 • เปลี่ยนชุดฟิวเตอร์กรองทุก 6 เดือน
 • ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตรวจเช็คระบบเชื่อมต่อและระบบไฟฟ้าทุก 1 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลรักษา โรงเรียนและชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

    เราขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เด็กเข้าถึงน้ำสะอาดเฉกเช่นปัจจัยพื้นฐานอื่น สำหรับปี 2565 FOOD FOR GOOD เรายังมีโรงเรียนอีกกว่า 20 โรงที่ต้องการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากทุกคนที่จะร่วมให้เด็กและชุมชนที่ห่างไกลได้ดื่มน้ำสะอาด

    ขอบคุณอย่างยิ่ง

    ทีมงาน FOOD FOR GOOD