มอบของเล่นปันรอยยิ้มแก่น้องๆ ใน 3 มูลนิธิ

โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง

เมื่อวันที่ 14 January 2022

    โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 64 – 11 ธันวาคม 64 โดยผู้จัดทำโครงการได้ทำการออกแบบชุดของเล่นและกระบวนการเล่นประกอบของเล่นสันทนาการที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

ภาพขณะการทำงาน ออกแบบของเล่น

ภาพของเล่นที่มอบให้น้อง ๆ

โดยยอดบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านผ่านการระดมทุนทางเว็บไซต์เทใจดอทคอม ทำให้น้องจาก 298 คนจาก 3 มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมภายในที่สามารถทำด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน ลดความเครียด คลายความเหงา สร้างพัฒนาการทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเติบโตของเด็ก ๆ ในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ภาพการจัดส่งของเล่น

    ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาได้นำของเล่นที่ทางโครงการส่งให้ไปจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์เพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้เด็ก ๆ ในมูลนิธิ โดยรายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 1 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 2 ชุด ชุดเกมโยนห่วงคณิต คิดให้ไว 1 ชุด ชุดร้อยลูกปัด 3 ชุด และ ชุดผลไม้ของเล่น 1 ชุด

บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

เด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

- ได้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน ๆ

2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

- เข้าใจวิธีเล่น เล่นไม่ยาก

    รายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 27 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 27 ชุด และชุดเกมโยนห่วงคณิตคิดให้ไว 18 ชุด

บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

เด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

- ได้เล่นสนุกๆ กับพี่น้องภายในบ้าน ได้ออกกำลังกาย และได้มีการใช้ความคิด

2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

- พวกหนูก็จะมีคุณแม่ (แม่โสสะ) และพี่โตในบ้านเป็นคนคอยแนะนำการเล่น 


ความคิดเห็นจากคุณครูในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับของเล่นที่ส่งไปบ้าง

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการของเล่นปันยิ้ม และเทใจ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส ของเล่นที่ได้มอบมานั้นนอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ทำให้เด็กมีจินตนาการ และได้ออกกำลังกาย ซึ่งในภายภาคหน้าเด็ก ๆ เหล่านี้จะเติบโตขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมเราต่อไปค่ะ - คุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ (ผู้ตอบคำถาม)

    รายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ ในมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 2 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 2 ชุด ชุดเกมปาเป้า เดาคำศัพท์ 2 ชุด และชุดเกมโยนห่วงคณิตคิดให้ไว 2 ชุด

บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

เด็ก ๆ ในมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

- ได้รับความสุข สนุกสนาน สามัคคี และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะได้มีโอกาสเล่น และเชียร์เพื่อนๆ

2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

- เข้าใจง่าย ไม่ยาก 

ความคิดเห็นจากคุณครูในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับของเล่นที่ส่งไปบ้าง

- สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ - การมีส่วนร่วม ความสามัคคี - ก่อเกิดปัญญา - มีจินตนาการ - ให้ความสนุกสนาน

อาจารย์ขอเป็นตัวแทนน้อง ๆ ขอบคุณพวกหนูทุกคนค่ะ - ดร.ศรีสุดา ทรัพย์สิน ( ผู้ตอบคำถาม )