พาผู้สูงอายุ 35 คน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความสุขให้น้องๆตาบอด จำนวน130 คน ที่ จ.เพชรบุรี

ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

เมื่อวันที่ 28 December 2021

โครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที 25 ธันวาคม 2564 โดยนำผู้สูงอายุจำนวน 35 คน เดินทางโดยรถบัส ไปทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใส และเด็กๆสุขสันต์ ณ

๑.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา)

๒.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ในการเดินทางดังกล่าวทางชมรมฯ เน้นถึงความปลอดภัยจาก COVID 19 โดยที่ผู้เดินทางทุกท่าน รวมถึง พขร.ต้องตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง รวมถึงการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ และวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ เราเน้นย้ำการไม่ให้สัมผัสกับน้องผู้พิการทางสายตา เนื่องจากกลัวการนำเชื้อไปแพร่แก่น้องๆ

 ได้นำเงินบริจาคเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาแด่น้องๆ รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่ บรรดาผู้สูงอายุที่ร่วมทริป ได้มีส่วนร่วมนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย จากที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์ใหญ่ และครูพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องๆได้กล่าวว่า ตั้งแต่ COVID 19 ที่ผ่านมาทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน ก็ทำให้ประสบปัญหาด้านการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของน้องๆมาก จึงขอขอบคุณทางชมรมฯที่เป็นสะพานบุญร่วมบริจาคในครั้งนี้ และขอให้ทางชมรมฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปีต่อไป

เสียงจากผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการ


ภาพประกอบ

น้องๆผู้พิการทางสายตา