ส่งมอบรถเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชีวิตสัตว์หายาก 2 คัน

ONEMANANDTHESEA

เมื่อวันที่ 27 December 2021

รถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายาก 2 คัน แรกของประเทศไทย จากโครงการ One Man And The Sea จำนวน 2 คัน เพื่อใช้สำหรับฝั่งทะเลอันดามันและทะเลฝั่งอ่าวไทย ล่าสุดเราได้ทำการส่งมอบรถให้ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง