มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ 25 ทุน

ปันน้ำใจ ให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ

เมื่อวันที่ 8 January 2021

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการปันน้ำใจให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ ให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอ วีและจากสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งสิ้น 25 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ทุน ซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดชัยภูมิ และกรุงเทพมหานคร

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนพบว่าเด็ก 99% อาศัยอยูกับผู้ดูแล/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ อาทิ ย่า ยาย และในหลายครอบครัวไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านของญาติ เด็กบางรายอยู่กับผู้ดูแลที่ติดสุรา

สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี /เอดส์และจากสถานการณ์โควิด19 โดยสรุป มีดังนี้

  1. เด็ก/เยาวชนที่รับทุนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากับตนเอง ครอบครัว เพื่อนๆ และ มีพลังบวกในการเรียน/การงานเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้
  2. เด็ก/เยาวชนส่วนใหญ่นำเงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายในครัวเรือน ซื้อข้าวสาร อาหารแห้งสำหรับครอบครัว
  3. เด็กและเยาวชนนำเงินทุนที่ได้บางส่วนไปช่วยเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เช่น ซื้อนมผงให้น้องที่มีอายุน้อย ให้ค่าอาหารน้องไปโรงเรียน
  4. เด็กและเยาวชนนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียน ซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แบตเตอรี่สำหรับหูช่วยฟัง กรณีที่น้องมีภาวะหูหนวกตั้งแต่อายุน้อย สืบเนื่องมาจากโรคที่เป็น
  5. ผู้ปกครองเด็กทุนได้รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ สถานการณ์โควิดและการป้องกัน เป็นต้น พร้อมกับมอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน การดูแลและปฎิบัติตัวในช่วงโควิด รวมถึงการให้กำลังใจในการใช้ชีวิต
  6. เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนเส้นทางการศึกษา ได้รับคำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี การศึกษาสายอาชีพ หรือการศึกษาในระบบทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตามทักษะ/ความถนัดและความสนใจ

สัมภาษณ์น้องที่ได้รับทุนการศึกษา


น้องน้ำ (นามสมมุติ) อายุ18 ปี เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอวี /เอดส์ (น้องมีภาวะหูหนวก ผลกระทบจากโรคแทรกซ้อน) กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจำตำบล จังหวัดชัยภูมิ น้องน้ำเป็นคนเงียบๆ เก็บตัว ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท อาศัยอยู่กับยาย ยายเป็นผู้หารายได้หลักจากการทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวัน  
ความฝันของน้อง: น้องอยากเรียนต่อปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดชัยภูมิ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักจากโรคที่เป็นอยู่ ทำให้น้องต้องหาทางเลือกอื่นในการศึกษาต่อให้กับตัวเองด้วย
น้องน้ำบอกว่า “หนูขอบคุณผู้อุปการะคุณ ที่แบ่งปันโอกาสให้หนู” 


น้องผักหวาน (นามสมมุติ) อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป. 1 โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ผักหวานเป็นเด็กผู้หญิงมีลักษณะนิสัยสดใส ร่าเริง เรียนหนังสือเก่ง อาศัยอยู่บ้านของญาติ เนื่องจากไม่มีบ้านของตัวเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจากยาย ซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน    

ภาพกิจกรรม

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทีมงานมูลนิธิฯ พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับผู้ปกครองของเด็ก/เยาวชนที่ได้รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ แนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในสาขาที่เด็ก/เยาวชนที่รับทุนสนใจ

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (The Local Area Development Support Project – LDP) ภาคีเครือข่ายทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 กับเด็ก/เยาวชนที่รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ นำอาหารแห้งมอบแก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน

เจ้าหน้าที่สอบถามสภาพความเป็นอยู่ การเรียน สุขภาพ และให้คำปรึกษา แก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน