มอบยาที่จำเป็นในการรักษาช้างเบื้องต้น 8 ปางช้าง

ห้องยาเพื่อคลินิกช้าง

เมื่อวันที่ 17 May 2024
โครงการห้องยาเพื่อคลินิกช้าง ได้ส่งมอบยาที่จำเป็นสำหรับการรักษาช้าง ให้กับปางช้างในเขตภาคเหนือ อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แตง รวม 8 ปาง
รายชื่อปางช้าง
 1. Elephant Rescue park
 2. Doo Doi Elephant Home
 3. Elephant Retirement Park
 4. Elephant Wildlife Sanctuary
 5. Happy Elephant home
 6. Maewang elephant @River
 7. Elephant Freedom Project
 8. Elephant Paradise Family
ทำให้ปางช้างต่างๆ มียาสำหรับช้างและสามารถรักษาช้างได้เองเบื้องต้นในกรณีช้างเจ็บป่วย รวมถึงทางมูลนิธิเองก็ได้จัดเก็บยาสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาไว้ที่คลินิกช้างภายในมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย และพร้อมต่อการรักษาช้างในกรณีฉุกเฉิน โดยชุดยาที่มอบให้มีดังนี้
 • Archifen สำหรับหยอดตาช้าง
 • K&K NSS 1000 ML.
 • Povidine 450 ML.
 • สำลีก้อน 50&450 GM.
 • Nebula 20 GM.
 • Alcohol Alsoff 450ML.
 • Biocatalin 20 ML.
 • FERRON 100 ML.
 • Vitadex 50 ML.
 •  Bactacin 500 GM.
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ต้องขอบคุณมูลนิธิมากๆ ที่ได้เข้ามามอบยาช้างให้กับช้างของเรา เรามีช้างที่เจ็บป่วยทั้งเป็นฝีขนาดใหญ่ และได้รับยาสำหรับรักษาทันพอดี ” คุณรัชนี คำบุญเรือง เจ้าของปางช้าง Elephant Retirement Park เชียงใหม่

“ ทาง Elephant Rescue Park มีความยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย เกี่ยวกับยารักษาช้าง ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผล/และยาขี้ผึ้ง ซึ่งจำเป็นมากต่อการทำแผลให้ช้าง ” คุณอภิชิต ดวงดี เจ้าของปางช้าง Elephant Rescue Park

“ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย พร้อมช่วยเหลือปางช้างที่ต้องการยารักษา และพร้อมสนับสนุนให้ช้างไทยมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยเรื้อรัง และนอกจากยารักษาแล้วทางมูลนิธิฯเรายังพร้อมเป็นสะพานช่วยเหลือช้างเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน สามารถย้ายช้างจากเชียงใหม่ส่งตรงถึงโรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางได้ทุกเวลา ” คุณณัฐกานต์ แก้วกันภัย ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สัตว์ช้าง ปางช้างในเขตภาคเหนือ30 เชือกขึ้นไปมียาสำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และเรื้อรัง
อื่นๆปางช้างเขตอำเภอแม่วางและอำเภอแม่แตง8 ปางช้างลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับยาช้าง
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม