ล้างเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งตู้กดน้ำเย็นพื่ออุปโภค บริโภค

น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กกำพร้า

เมื่อวันที่ 16 May 2024

วันที่ 10 เมษายน 67 ติดต่อประสานงานกับช่างเพื่อให้มาล้างเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

วันที่ 16 เมษายน 67 ช่างเข้ามาล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรอง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค แทงก์น้ำหลังบ้าน จำนวน 2 ถัง

วันที่ 19 เมษายน 67 สั่งซื้อตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 22 เมษายน 67 ได้รับตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 23 เมษายน 67 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งตู้กดน้ำเย็นและอื่นๆ

วันที่ 24 เมษายน 67 ติดตั้งตู้กดน้ำเย็นแล้วเสร็จ พร้อมให้เด็กได้ดื่มน้ำเย็น

*หมายเหตุ ทางมูลนิธิฯ จะล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรองสำหรับน้ำดื่ม กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน ขนาดรุ่น One Stop 6 Q เปลี่ยนสารกรองปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1 ชุด และจะทำการล้างในเดือนกรกฎาคม

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ ผมขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ได้มีส่วนทำให้พวกผมได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยและน้ำที่เย็นครับ รวมทั้งได้ใช้น้ำที่สะอาดด้วยครับ ” น้องกาก้า
“ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนและเทใจมากๆ ครับ ที่ทำให้พวกผมมีน้ำดื่มสะอาดและได้ใช้น้ำที่สะอาดด้วยครับ ขอบคุณครับ ” น้องสมชาย
“ ขอบคุณทุกๆ ท่านจากใจจริงๆ ค่ะ เพราะน้ำคือสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมากๆ พี่ๆ ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับพวกหนู ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับพี่ๆ ด้วยเช่นกันนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ ” น้องขวัญ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน ศูนย์การเรียนบ้านนานา ในมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย160 คนเด็กๆ ในมูลนิธิฯมีน้ำสะอาดและปลอดภัยไว้อุปโภค บริโภค และ โรคผิดผิวหนังของเด็กลดลง   
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม