จากอดีตผู้ป่วยสู่ผู้ช่วยเหลือ ที่ขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

At 2 December 2022

จากการที่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด ทำให้คุณเจ มนทิรา อร่ามกิจโพธา เข้าใจกระบวนการรักษาและพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดนั้นมีค่าใช้จ่ายหลายด้านที่สิทธิ 30 บาท หรือประกันสังคมไม่ครอบคลุม

เพจ Thai Blood Cancer Supporter จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิต ประชาสัมพันธ์การบริจาคเลือด เกล็ดเลือด และ Stem Cell รวมถึงเป็นพื้นที่ส่งเสริมมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย พร้อมกันนั้น คุณเจได้สร้างโครงการ Fight to Alive ร่วมกับเทใจขึ้นเมื่อปี 2563 เพื่อระดมทุนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย เช่น ค่าเดินทางไปหาหมอ ค่าเกล็ดเลือด ค่ายา ค่าปลูกถ่าย Stem Cellจากที่ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสร้างโครงการระดมทุนในเทใจอย่างไร และถึงแม้ตัวคุณเจจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็พยายามเรียนรู้ มุ่งมั่น และตั้งใจช่วยผู้ป่วยในเมืองไทย ทั้งคัดกรองและเลือกผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ประสานงาน จัดกิจกรรม รวมถึงหาทางช่วยเหลือทุกรูปแบบที่ช่วยเหลือได้ ระหว่างที่คุณเจทำโครงการระดมทุนอยู่บนเทใจนั้น คุณเจเองได้เดินหน้าทำเรื่องจัดตั้งมูลนิธิควบคู่ไปด้วย ซึ่งตอนนี้จากโครงการระดมทุน Fight to Alive ในเทใจ ได้กลายเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีชื่อว่า มูลนิธิมะเร็งโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (Thai Blood Cancer Foundation) และดำเนินการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง


จากที่ตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย แต่เมื่อยิ่งช่วยและได้รู้จักกับผู้ป่วยและครอบครัว ก็ยิ่งเห็นปัญหาในด้านอื่นๆ มากขึ้น พบผู้ป่วยด้านอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน คุณเจจึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆ รวมถึงความช่วยเหลือด้านอื่นๆ นอกจากเงินสนับสนุน เช่น จัดกิจกรรมให้กำลังใจ ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงโควิด-19

ตลอดสามปีที่ผ่านมา โครงการ Fight to Alive และมูลนิธิมะเร็งโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนผู้ป่วยมาแล้วยี่สิบกว่าราย จากเพจ Facebook ที่เป็นจุดเริ่มต้น เติบโตเป็นมูลนิธิ จากการช่วยเหลือด้วยวิธีการระดมทุน เป็นการจัดกิจกรรมและประสานความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่ขยายกลุ่มออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายต่อไปคือการเป็นองค์กรสาธารณกุศล เพราะต้องการมีสิทธิ์ มีบทบาทในการผลักดันนโยบายด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้กับรัฐบาล

ขอบคุณมูลนิธิมะเร็งโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยเหลือผู้ป่วย และยังคงหาหนทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่มีเหน็ดเหนื่อย