ช่องทรูปลูกปัญญา เปิดพื้นที่สื่อแก่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม

At 10 November 2015

 

 

 

 

 

ช่องทรูปลูกปัญญา เปิดพื้นที่สื่อแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใช้ประชาสัมพันธ์ฟรี พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรหวังสร้างสังคมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเผยแพร่คอนเทนต์และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ กับคณะสถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร ,ธนาคารจิตอาสา, Change.org และ Taejai.com

ที่มา:นิตยสาร Plook ,November 2015