project เด็กและเยาวชน

ซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ ระยะที่สอง

การซ่อมแซมบ้านพัก, ระบบไฟในอาคาร และระบบระบายน้ำ จำนวน 1 หลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กกำพร้า เด็กโสสะ หาดใหญ่

Duration มิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 Area หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ อยู่ที่ 1 ถ.เทศบาล 73 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

Current donation amount

77,258 THB

Target

330,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 23%
54 days left จำนวนผู้บริจาค 173

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลกว่า 700 คน ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ สมุทรปราการ , สงขลา , หนองคาย , เชียงราย และภูเก็ต

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการสามารถระดมทุนจากเทใจจำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การปูกระเบื้องใหม่ เปลี่ยนประตูและวงกบประตู ติดตั้งโถชักโครกอ่างล้างหน้า สายชำระ ฝักบัว ก๊อกน้ำ เดินท่อน้ำดี-น้ำเสีย ดังภาพที่แสดงด้านล่าง 

Before                                                                                          After 

อย่างไรก็ตามหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 32 ปี ปัจจุบันยังมีบ้านอีกหลายหลังอยู่ในสภาพชำรุดไม่ปลอดภัยแก่เด็กและผู้อาศัย มูลนิธิฯ จึงต้องรีบเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยจะเริ่มซ่อมแซมบ้านพักเด็ก, ระบบไฟในอาคาร ไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ในการระดมทุนครั้งนี้ จะเริ่มการซ่อมแซมบ้านพักเด็กหลังแรกก่อน และจะขยายโครงการซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่หลังอื่นๆต่อไปในอนาคต เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯที่อาศัยอยู่ในบ้าน และเพื่อเพิ่มความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

ขั้นตอนการทำโครงการ

  1. ตรวจสอบจุดที่ชำรุดเสียหาย และ ดำเนินการเตรียมงานกับผู้รับเหมาฯ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
  2. ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักในส่วนต่างๆ รวมถึงระบบไฟฟ้า และ ระบบน้ำ
  3. เด็กและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ สามารถกลับเข้าพักในบ้านพักได้เป็นปกติ


รายละเอียดการชำรุดของบ้านพักเด็ก


ปัญหาการแก้ไข
พื้นภายในอาคาร-พื้นหินขัดมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวภายในบ้านเด็ก
-พื้นที่ซักล้าง ทรุดตัว พื้นมีรอยแตกร้าว ผนังแยกออกจากตัวบ้าน -ซ่อมแซมและขัดพื้นใหม่
-รื้อทำใหม่และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานชำรุดทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างฝ้าเพดานเป็นไม้ เปลี่ยนเป็นโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซั่ม (C-Line)
เชิงชายอาคารชำรุดเนื่องจากเป็นไม้ผุพังตามกาลเวลาเปลี่ยนใหม่เป็นเชิงชายไม้เฌอร่าและโครงคร่าวเป็นยิปซั่ม (C-Line)
พื้นห้องน้ำกระเบื้องหลุดและสุขภัณฑ์ชำรุดมีรอยแตกร้าวปูกระเบื้องใหม่ เปลี่ยนประตูและวงกบประตู ติดตั้งโถชักโครก อ่างล้างหน้า สายชำระ ฝักบัว ก๊อกน้ำ เดินท่อน้ำดี-น้ำเสีย
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสายไฟหมดอายุการใช้งานเนื่องจากใช้งานมา 32 ปีระบบไฟและเดินทางสายไฟใหม่ให้มีระบบ Ground ใหม่ และเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เป็นไฟ LED ทั้งหมด
ห้องครัวบานประตูใต้เคาน์เตอร์ห้องครัวชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหล็กดัดหน้าต่างเกิดสนิมเหล็กผุ เปลี่ยนกระเบื้องเคาเตอร์ครัว ระบบประปาเปลี่ยนท่อ ก๊อกน้ำประปาใหม่หมด
ทาสีภายในและภายนอกทั้งหลังฝาผนังบ้านสีเก่าหมดอายุ ทำให้เกิดเชื้อราเกาะติดฝาผนังห้องนอนเด็กและหลายจุดในบ้านการซ่อมแซมบ้านครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ และมีความสวยงาม เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสุขแก่เด็กๆ โสสะให้เสมือนได้บ้านหลังใหม่

ประโยชน์ของโครงการ 

  1. เพื่อให้มีบ้านพักที่ปลอดภัยต่อเด็กและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา
  2. เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีต่อเด็กที่อยู่อาศัยในบ้านพักฯ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. พื้นภายในอาคาร20,000
2. ฝ้าเพดานและหลังคา150,000
3. ห้องครัวและห้องน้ำ100,000
4. ทาสีภายในและภายนอก30,000
5. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
 30,000
รวมเป็นเงิน330,000


Donate to
ซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ ระยะที่สอง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends