project เด็กและเยาวชน

Your scholarship to save students from dropping out

Provide scholarships to 100 lower secondary students for 2,000 baht per person only and assure them to move up to Grade 8 and 9 in the academic year 2022 without dropping out.

Duration 1 March 2022 - 30 June 2022 Area Northeast Thailand

Current donation amount

378,582 THB

Target

412,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 92%
25 days left จำนวนผู้บริจาค 251

Project updates

ขยายเวลาความช่วยเหลือถึง 31 กรกฎาคม 2565

15 June 2022

ตามที่ มูลนิธิ EDF ต้องการขยายเป้าการระดมทุนจาก 100 คน เป็น 150 คน จึงขอเปลี่ยนแปลงการปิดระดมทุนเป็น 31 ก.ค. 2565

สำหรับขั้นตอนการทำงานมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม ตามนี้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เมษายน – พฤษภาคม 2565 : มูลนิธิ EDF รับสมัครข้อมูลนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนและพิจารณาใบสมัครจากรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับบ้านพร้อมข้อมูลครอบครัว โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ครอบครัวมีฐานะยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท
  • ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
  • เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

31 กรกฎาคม 2565 : ปิดการระดมทุน

สิงหาคม- กันยายน 2565 : หลังจากทางเทใจโอนเงินบริจาคที่ระดมมาได้มายัง EDF แล้ว ทางเราจะทำการเบิกถอนและทำการโอนไปยังบัญชีของโรงเรียนหรือเด็กนักเรียนทุนต่อไป

กันยายน ตุลาคม 2565 : ส่งรายงานลิสต์รายชื่อและรูปถ่ายของเด็กนักเรียนทุน 

อนุชาติ คงมา

ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF

Read more »
See all project updates

Provide scholarships to 150 lower secondary students for 2,000 baht per person only and assure them to move up to Grade 8 and 9 in the academic year 2022 without dropping out.

Covered students are studying in a small school in the northeast of Thailand who applied for scholarships to EDF Foundation for the past academic year 2021, but could not get the grants due to the shortfall in donations.

EDF Foundation has partnered with taejai.com to raise funds for this group of underprivileged children for the upcoming academic year 2022 to encourage them and help support their education until at least Grade 9 without dropping out from school and to alleviate the burden of their families in the plight of the COVID-19 pandemic.

Problems and solutions

Although access to basic education is better than in the past because of free education policy, the problem of "poverty" is still a big hindrance for many children living in rural areas who cannot afford other costs and expenses relating to education. As a result, these children are at risk of dropping out from schools. Moreover, this long-standing correlation between poverty and educational inequality are also major obstacles to the development of the nation's human resources.

According to the Equitable Education Fund (EEF) report in Year 2021, children in poor families remain victims of all educational risks, such as having low chance of getting education, risk of dropping out and having low academic achievement. This means that the chance of continuing to higher education is close to none. They are more susceptible to many socio-economic risks, such as being relegated as unskilled worker with low income, having untimely family at school age and even getting involved in anti-social or unlawful activities.

EDF started the scholarship program for underprivileged children in 1988 in Udon Thani province as a pilot project. Forty-one students received the scholarships in the first year of operation. Currently, EDF has been providing scholarships — with the generous and good-hearted support from Thais and foreigners living in Thailand and abroad — to more than 400,000 underprivileged students in 5,600 schools covering 61 provinces nationwide.

In 2021 academic year, more than 10,000 scholarships applications for junior high school students were sent to EDF but EDF could only provide scholarships to 8,000 students. There are still more than 2,000 students who need to advance to Grade 7 in this academic year but could not due to insufficient funds.

EDF aims to provide educational support for these group of students by helping them cover educational expenses for school supplies and uniforms so they can complete their study until at least Grade 9 without dropping out. This would also ease the burden on their parents facing the impact of the COVID-19 pandemic such as lower income or limited work opportunities.

Case studies of students needing scholarships

Hello, my name is Patcharapa, 12 years old and studying in Matthayom 1 (Grade 7) in Nakhon Ratchasima province. 

I live with my father and mother. My parents work as ordinary laborer; cutting sugarcane, collecting corn and cassava. They have unstable income. No work means no income.

Sometimes I have to stop going to school and help my mother to earn extra money for my family and for my educational expenses.


I go to school by bicycle for a distance of about 5 kilometers. The road from home to school is very difficult, especially when it rains heavily forcing me to skip school. Sometimes, I was lucky as I could share ride in a motorcycle of my friends' parents on the way to school.


I promise myself and my parents that I will be patient and will study hard in order to have a good job in the future and have stable income to take care of my parents.

Please help me complete my school education.

If I received a scholarship, I will make sure to spend it wisely for necessary school supplies such as notebooks, pens, school uniforms and books. If there is money left, I will definitely save it for future education

Please allow me to thank in advance the person who will give me a scholarship. I promise that I will study hard, be a good girl and I will not disappoint my parents, my teachers and the generous people who will give me a scholarship support. Thank you very much.

Project Implementation Process

April - May 2022: EDF calls for student’s submission of scholarship applications along with photos showing their house. The selection criteria are as follows.

1) Be students who are studying in the lower secondary school level.

2) Poor family with an annual income lower than 50,000-70,000 baht.

3) Not being a child of a government official, state enterprise employee, state local employees or permanent employees.

4) Be enthusiastic about studying, well-behaved. Be responsible for their own duties and contribute themselves for the benefit of the society. Academic grade is not considered for awarding scholarships.

June 2022: EDF closes fundraising period for academic year 2022.

July-August 2022: Transfer scholarship fund to students. Teachers in charge of EDF scholarship program in each school submit a copy of the students’ bank account deposit page to the foundation as evidence of the transaction.

September-October 2022: EDF sends students’ scholarship reports to donors.

Project person in charge:

Mr. Anuchat Khongma, EDF Fundraising Department

ขยายความช่วยเหลือจาก 100 คน เป็น 150 คน

25 May 2022

เนื่องจากขณะนี้ (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) โครงการ "Save Drop Out Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ" ของมูลนิธิ EDF สามารถระดมทุนจากผู้บริจาคที่มีจิตศรัทธาได้มากกว่า 80% แล้ว ทางมูลนิธิ EDF ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่คำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อเยาวชนไทยผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติให้ได้มีทุนการศึกษาที่จะช่วยประคับประคองชีวิตการเรียนของพวกเขาอย่างน้อยให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางมูลนิธิกำลังคัดเลือกเด็กนักเรียนทุนที่ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมายังระบบของมูลนิธิ โดยคาดว่าจะมีนักเรียนที่ส่งเข้ามามากถึง 10,000 คน ซึ่งจากสถิติของปีที่ผ่านมา เราสามารถระดมทุนจากทั้งรายบุคคลและบริษัทเพื่อนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้กว่า 8,000 คน 

เนื่องด้วยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางมูลนิธิได้ทำการระดมทุนผ่านทางเทใจดอมคอม โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นในระยะเวลาการระดมทุนของโครงการ "Save Drop Out Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ" ที่เหลืออีกประมาณ 1 เดือนก่อนจะปิดโครงการนี้ ทางมูลนิธิ EDF จึงต้องการขยายเป้าการระดมทุนจาก 100 คน เป็น 150 คน รวมเป็นเงิน 412,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 10% ของเทใจแล้ว) 


อนุชาติ คงมา

ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF

ขยายเวลาความช่วยเหลือถึง 31 กรกฎาคม 2565

15 June 2022

ตามที่ มูลนิธิ EDF ต้องการขยายเป้าการระดมทุนจาก 100 คน เป็น 150 คน จึงขอเปลี่ยนแปลงการปิดระดมทุนเป็น 31 ก.ค. 2565

สำหรับขั้นตอนการทำงานมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม ตามนี้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เมษายน – พฤษภาคม 2565 : มูลนิธิ EDF รับสมัครข้อมูลนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนและพิจารณาใบสมัครจากรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับบ้านพร้อมข้อมูลครอบครัว โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ครอบครัวมีฐานะยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท
  • ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
  • เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

31 กรกฎาคม 2565 : ปิดการระดมทุน

สิงหาคม- กันยายน 2565 : หลังจากทางเทใจโอนเงินบริจาคที่ระดมมาได้มายัง EDF แล้ว ทางเราจะทำการเบิกถอนและทำการโอนไปยังบัญชีของโรงเรียนหรือเด็กนักเรียนทุนต่อไป

กันยายน ตุลาคม 2565 : ส่งรายงานลิสต์รายชื่อและรูปถ่ายของเด็กนักเรียนทุน 

อนุชาติ คงมา

ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF

Budget plan

No Description Unit Unit (Baht)
1 Scholarship to student 150  (2,000 Baht per head) 300,000.00
2 Random survey to check, follow up and evaluate the qualifications of students who submit the applications including accommodation and travel expenses. 150 (200 Baht per head) 30,000.00
3 Communication expense (documentaries, telephone, postal mail) 150 (111.50 Baht per head) 16,725.00
4 Personnel to manage the project and related supplies  150 (108.50 Baht per head) 16,275.00
5 Bank fee for transfer to students' accounts 150 (80 Baht per head) 12,000.00
Fundraising amount
375,000.00
Taejai's fee (10%)
37,500.00

Total
412,500.00

Donate to
Your scholarship to save students from dropping out

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends