project Covid-19 กลุ่มคนเปราะบาง

“รู้ไว รักษาทัน” ระดมทุนจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “Rapid Antigen Test” 300 ชุด ให้ผู้ที่ขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ

จากสถานการณ์ปัจจุบันทำการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เกินกว่าความสามารถของสถานพยาบาลที่จะรองรับการตรวจหาเชื้อ ทางทีมงานได้มองเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว จึงริเริ่มที่โครงการ “รู้ไว รักษาทัน” เพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “Rapid Antigen Test” จำนวน 300 ชุด โดยนำไปมอบให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ที่ยังขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการรอคิวนานและความแออัด ที่สำคัญจะสามารถช่วยให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้น และได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

Duration 01 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 Area ระบุพื้นที่: พื้นที่เขตจตุจักร (ชุมชนคลองบางบัว, ชุมชนพหลโยธิน46 และชุมชนสามัคคีเทวสุนทร)

Current donation amount

84,576 THB

Target

105,600 THB
ดำเนินการไปแล้ว 80%
จำนวนผู้บริจาค 116

สำเร็จแล้ว


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์ปัจจุบันทำการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เกินกว่าความสามารถของสถานพยาบาลที่จะรองรับการตรวจหาเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แสดงอาการ และประชาชนส่วนมากยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ประกอบการจุดบริการตรวจหาเชื้อบางแห่งมีจำนวนผู้รอคิวเป็นจำนวนมาก มีความแออัด และยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงในระหว่างรอตรวจมากยิ่งขึ้น

จากความยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อในสถานพยาบาลนั้น ทางทีมงานได้มองเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ด้วย “ชุดตรวจคัดกรอง Rapid Antigen Test” ใช้เวลาในการตรวจและทราบผลเพียง 10-30 นาที ที่จะสามารถช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้น สำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ เพื่อลดปัญหาการรอคิวนานและความแออัด ที่สำคัญจะสามารถช่วยให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้น เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เชื้อเกิดการแพร่กระจาย และได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทางทีมงานจึงริเริ่มที่โครงการ “รู้ไว รักษาทัน” เพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “Rapid Antigen Test” จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ที่ยังขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1) ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen Test จำนวน 300 ชุด

2) ดำเนินการแพ็คชุดตรวจพร้อมแนบคู่มือการใช้งาน จำนวน 300 ชุด

3) นำชุดตรวจ Rapid Antigen Test ไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ที่ยังขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร, เขตจตุจักร, เขตลาดพร้าว, เขตคลองเตย, เขตพระโขนง ฯลฯ) เพื่อช่วยให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้น และได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย ณปภัช เสโนฤทธิ์ และทีมงานโครงการ “รู้ไว รักษาทัน” 

เคยทำกิจกรรมที่ผ่านมา อาทิ

1) โครงการ “ชุดนี้พี่ส่งต่อ” โดยเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคชุดนิสิตสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วของรุ่นพี่นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับน้องๆที่จำเป็นต้องใช้ กว่า 300 ชุด เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายน้องๆและผู้ปกครอง (https://bit.ly/ชุดนี้พี่ส่งต่อ)

2) โครงการ “ปันใจ เติมอิ่ม โดย Kaset Let’s Share” ระดมทุนและวัตถุดิบจากพี่ๆเพื่อนๆชาว ม.เกษตรศาสตร์ ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เพื่อนำไปต่อลมหายใจ ต่อชีวิต โดยการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม นม และของใช้จำเป็น ให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงใน 8 ชุมชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา (https://bit.ly/ปันใจเติมอิ่ม)


ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage “Kaset Let’s Share”

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าชุดตรวจ Rapid Antigent Test ชุดละ 310 บาท 300 93,000.00
2 ค่าแพ็คชุดตรวจ พร้อมวิธีการใช้งาน ชุดละ 10 บาท 300 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
96,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
9,600.00

ยอดระดมทุน
105,600.00