เด็กและเยาวชน project

New Year’s Gift for chronically ill children

Let’s bring some delights for chronically ill children at 9 hospitals in Bangkok. Your support will contribute to buying 1,460 New Year’s gift for them.

Duration 4 months Area bangkok

Current donation amount

151,440 THB

Target

144,540 THB
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 55

สำเร็จแล้ว

Project updates

กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

24 February 2020

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวนเด็กป่วยจำนวน 1,460 คน ใน 9 โรงพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช
 6. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 18 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 19 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
(รพ.เด็ก)

วันที่ 20 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 24 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

วันที่ 25 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 6308.00-12.00ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 10 ม.ค. 6309.00-12.00โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 11 ม.ค. 6308.00-12.00โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ม.ค. 6313.30-15.30โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ม.ค. 6309.00-12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรมและทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ,เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,200 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13 ”จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 13”

บรรยากาศการจัดงาน


Read more »
See all project updates

Being children, they love to play, they want to run freely and enjoy the sun. How sad would it be for them to spend one of the most festive seasons of the year in a hospital? Many of chronically ill children are prone to the Emotional Deprivation Syndrome due to long-term stay at the hospital without seeing their friends or family that often. Many of them later develop aggressiveness or phobia of medical procedures and staffs when they finally return home.

This project aims to bring joy to the hospitals by organizing recreational activities, lucky draw games and many more. 

Your support will be spent on purchase of 1,460  items as gifts for the patients such as stuffed dolls, skill development toys and other necessary consumer goods.


Activities

Recreational activities and interactive games such as singing, playing musical instruments, balloon twisting show, quiz and many more.

DIY New Year’s cards In-Person visits to the hospital

9 Hospitals/Medical Centers in the visit schedule

 1. Phramongkutklao Hospital
 2. Ramathibodi Hospital
 3. Queen Sirikit National Institute of Child Health
 4. Panyananthaphikku Chonprathan Medical Center
 5. Thammasat University Hospital
 6. Bhumibol Adulyadej Hospital
 7. Rajavithi Hospital
 8. Chulabhorn Hospital
 9. Police General Hospital

Target outcome of the project

 • Chronically ill children at target hospitals and medical centers receive New Year’s gifts and participate in the recreational activities.
 • Better relationship among parents, child patients and medical staffs.
 • General public and volunteer staffs have a better understanding about the social issues through direct exposure.


กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

24 February 2020

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวนเด็กป่วยจำนวน 1,460 คน ใน 9 โรงพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช
 6. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 18 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 19 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
(รพ.เด็ก)

วันที่ 20 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 24 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

วันที่ 25 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 6308.00-12.00ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 10 ม.ค. 6309.00-12.00โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 11 ม.ค. 6308.00-12.00โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ม.ค. 6313.30-15.30โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ม.ค. 6309.00-12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรมและทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ,เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,200 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13 ”จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 13”

บรรยากาศการจัดงาน


ไม่มีข้อมูล