Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

Duration 2 เดือน Area Thailand

Current donation amount

238,950 THB

Target

605,745 THB
ดำเนินการไปแล้ว 39%
53 days left จำนวนผู้บริจาค 61

เพราะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย

ทีมงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์และเครือข่าย จึงได้ดัดแปลงชุดอุปกรณ์เพื่อให้เกิด negative pressure chamber หรือ ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยนี้เหมาะสำหรับกรณีทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเช่นการพ่นยา การใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ป่วยCOVID ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย หรือหากทางโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์นี้สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID ที่มีอาการปานกลาง/รุนแรงก็สามารถทำได้

บรรยายภาพ : การติดตั้งที่โรงพยาบาลและการใช้งานตู้กับผู้ป่วยทางเดินหายใจ

สำหรับตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย มีขนาด กว้าง 1.9 x ยาว2.6  x สูง2.2 เมตร  ราคาต้นทุนรวมค่าจัดส่งเฉลี่ยตู้ละ 26,222.75 บาท ต่อ 1 ชุด สามารถติดตั้งไว้ในห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยใน

ทั้งนี้เป้าหมายระดมทุนเฟสแรกจะอยู่ที่ 50 ชุดเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพื่อใช้ติดตั้งใน ICU, COHORT WARD, รพ.สนาม, ER เป็นต้น เราจึงขอทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

นอกจากนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที 


วิธีคัดเลือกโรงพยาบาล 

  1. โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยCOVIDที่มีอาการปานกลาง/มาก หรือต้องดูแลผู้ป่วยทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น กรณีผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องพ่นยา ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก เป็นต้น
  2. โรงพยาบาลที่เป็น COHORT WARD รพ.สนาม หรือโรงพยาบาลที่เป็น NODE สำหรับ COVID
  3. โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของCOVIDหรืออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อใช้สำหรับการ UNIVERSAL PRECAUTION เช่นโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนล่างเป็นต้น


ประโยชน์ของโครงการ

  • โรงพยาบาลมีอุปกรณ์รับรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19  และโรคทางเดินหายใจ ที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดง่าย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องพบเจอกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอยู่เป็นประจำ
  • ช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และคนไข้อื่นๆ

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนบาท
1.Chamber มีขนาด กว้าง1.9 ยาว2.6 สูง2.2 เมตร ต้นทุนตู้ละ  26,222.75 บาท22576,900
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

28,845
รวม

605,745

หมายเหตุ

เทใจได้สนับสนุนผ่านโครงการ กองทุนเทใจสู้โควิด19 ไปแล้ว  734,237 บาท หรือดำเนินการได้ 28 ตู้ จึงเหลือยอดระดมทุนผ่านโครงการ 22 ตู้ 

 เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุด


Donate to
Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends