project Covid-19 สัตว์

Help Feed 50 Elderly and Crippled elephants

Help Feed 50 Elderly and Crippled elephants - Casualties of the COVID-19 Crisis

Duration 2 months Area chiang mai

Current donation amount

1,480,398 THB

Target

2,200,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 67%
จำนวนผู้บริจาค 2,115

สำเร็จแล้ว

Project updates

ขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันระดมทุนทำให้คุณตา คุณยายช้าง มีอาหารกิน

2 June 2020

ช้างแก่ ช้างพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีมากกว่า 50 เชือก จาก 87 เชือก ช้างแก่ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะช้างแก่ส่วนใหญ่จะไม่มีฟัน หรือระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย และช้างแก่ยังต้องทานอาหารเสริมสำเร็จรูป รวมแล้ว ค่าอาหารช้างแก่ต่อวันจะตกอยู่ที่ 1,000 บาท 

บรรยายภาพ : คุณยายช้างแก่เคี้ยวไม่ค่อยไหว ต้องทำขนมกล้วยให้ทาน จะได้เคี้ยวง่าย


บรรยายภาพ : ขอบคุณนะ พวกเราอิ่มแล้ว

นอกจากอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว ช้างแก่ ช้างพิการ ยังมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะไม่สบายและเบื่ออาหารบ่อยๆ

บรรยายภาพ : แม่โด๊ะ ไม่ค่อยทานอาหาร คุณหมอต้องช่วยเติมน้ำเกลือและให้วิตามินเสริม

ตกบ่าย คุณยายช้างก็ชอบที่จะลงนอนแช่ช้ำ ให้ธาราช่วยบำบัดโรคอีกด้วย และทำเล็บ

บรรยายภาพ : มาทำเล็บกันนะ

สรุปค่าใช้จ่ายอาหารช้าง 87 เชือก ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

รายการบาท
ต้นข้าวโพด539,610.00
หญ้า54,000.00
แตงโม68,960.00
ฟักทอง11,357.50
กล้วย129,708.00
ขนุน9,800.00
อาหารเสริมช้าง 40 กระสอบ13,200.00
รวมทั้งหมด826,635.00

ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ช้างได้กินอิ่มRead more »
See all project updates

The Save the Elephant Foundation looks after 87 elephants, 50 of which are elderly or crippled. All of these elephants have been rescued from cruel and inhumane situations that threatened their lives and well-being, primarily in the tourism and illegal logging industries The Foundation enables these elephants to pass the rest of their lives in peace, in an environment supportive of their well-being. 

COVID-19 has had an impact on the welfare of these elephants, as well as that of several other big animals- rescued stray dogs, cats, cows, buffaloes, pigs, rabbits, old,crippled and injured horses and many other animals - 3,000 in total that are currently being cared for by the Foundation. The primary source of funds for the Foundation had been an elephant rescue and rehabilitation center (Elephant Nature Park) which ran programs for volunteering with and visiting the elephants. The Park has lost its main source of revenue as tourism is not possible during the COVID-19 crisis. 

Please find out more about our Foundation and the Elephant Nature Park at our website - saveelephant.org

The elderly and crippled elephants in particular are not receiving sufficient food

Elderly and crippled elephants are no longer able to forage for food. As many of them have lost their teeth and no longer have healthy digestive systems they need special food that is easily digestible, such as milled rice mixed with banana or grass that has been milled/ground. All fruit consumed also has to be easily digestible, such as papayas, tamarind. Some of the elephants also need food supplements. The daily cost of food for such elephants can be as much as Baht1,000 a day. 

Objectives of the project

  1. Procure food for 50 elderly and crippled elephants during the COVID 19 crisis 
  2. Procure 300 bags of supplemental food for these elephants for 8 months. 

Purpose of the project

  1. Fifty elderly and crippled elephants under the care of the Save Elephant Foundation will receive sufficient food to maintain life during the COVID-19 crisis
  2. Society mobilises to care for animals during times of crisis

Owner project


  

ขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันระดมทุนทำให้คุณตา คุณยายช้าง มีอาหารกิน

2 June 2020

ช้างแก่ ช้างพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีมากกว่า 50 เชือก จาก 87 เชือก ช้างแก่ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะช้างแก่ส่วนใหญ่จะไม่มีฟัน หรือระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย และช้างแก่ยังต้องทานอาหารเสริมสำเร็จรูป รวมแล้ว ค่าอาหารช้างแก่ต่อวันจะตกอยู่ที่ 1,000 บาท 

บรรยายภาพ : คุณยายช้างแก่เคี้ยวไม่ค่อยไหว ต้องทำขนมกล้วยให้ทาน จะได้เคี้ยวง่าย


บรรยายภาพ : ขอบคุณนะ พวกเราอิ่มแล้ว

นอกจากอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว ช้างแก่ ช้างพิการ ยังมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะไม่สบายและเบื่ออาหารบ่อยๆ

บรรยายภาพ : แม่โด๊ะ ไม่ค่อยทานอาหาร คุณหมอต้องช่วยเติมน้ำเกลือและให้วิตามินเสริม

ตกบ่าย คุณยายช้างก็ชอบที่จะลงนอนแช่ช้ำ ให้ธาราช่วยบำบัดโรคอีกด้วย และทำเล็บ

บรรยายภาพ : มาทำเล็บกันนะ

สรุปค่าใช้จ่ายอาหารช้าง 87 เชือก ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

รายการบาท
ต้นข้าวโพด539,610.00
หญ้า54,000.00
แตงโม68,960.00
ฟักทอง11,357.50
กล้วย129,708.00
ขนุน9,800.00
อาหารเสริมช้าง 40 กระสอบ13,200.00
รวมทั้งหมด826,635.00

ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ช้างได้กินอิ่มBudget plan


รายการบาท
1.จัดหาอาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19 ระยะเวลา 8 เดือน  (พฤษภาคม - ธันวาคม 2563)2,000,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
200,000
รวม2,200,000