ผู้สูงอายุ project

Diapers for elder bed-bound patients

Diapers for elder bed-bound patients.More than 200 bed bound patients under care of the Volunteer Service are elder people. They are living under such a soul-destroying condition. Not only that they are immobile but the cost of medical care is too high for them to afford.

Area Thailand

Current donation amount

557,612 THB

Target

1,000,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 56%
268 days left จำนวนผู้บริจาค 446

Project updates

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงปี 62 จำนวน 260 คน

6 February 2020

ตลอดปี 2562 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 260 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ภาพประกอบ

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน

ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่มารับผ้าอ้อมและของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ในมูลนิธิกระจกเงา ทำงานลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

ความประทับใจจากผู้ป่วยในปี 2563 ท่านสามารถร่วมเบริจาคโครงการผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/adultdiapers1/

Read more »
See all project updates

More than 200 bed bound patients under care of the Volunteer Service are elder people. They are living under such a soul-destroying condition. Not only that they are immobile but the cost of medical care is too high for them to afford.

The Volunteer Service by the Mirror Foundation has been running scheduled visits and facilitating donation programs for low and non-income elder patients since 2011.


Main activities organized by the Volunteer Visit:

  • Doorstep visit: mostly for a personal conversation with the patients and his/her families. Donation of necessary items such as diaper for adult, first aid tools and food are often provided to the patients during the visits.
  • Recreational activities at the Elderly Center in Bang Khen district, Bangkok. (Organized every last Wednesday of each month)Volunteer Visit program under the Mirror Foundation is currently giving survival kits containing food, diapers and first aid tool to 260 patients each month. This help relieve financial burden for both the family and patient

Target beneficiaries

Elderly people at the elderly centers, disable people and low income people For more information please visit: www.facebook.com/Volunteervisit/ or call +66-2973-2236–7 Ext. 1606ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงปี 62 จำนวน 260 คน

6 February 2020

ตลอดปี 2562 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 260 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ภาพประกอบ

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน

ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่มารับผ้าอ้อมและของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ในมูลนิธิกระจกเงา ทำงานลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

ความประทับใจจากผู้ป่วยในปี 2563 ท่านสามารถร่วมเบริจาคโครงการผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/adultdiapers1/

Budget plan


Items PersonsTotal amount (baht)
Diaper for adults (450 baht per person per month)20090,000

(The total amount is inclusive of Taejai’s management fee of 9,000 baht)

Donate to
Diapers for elder bed-bound patients

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends